Analysedetaljer

NavnP-Lupus antikoagulans (LA1/LA2)
SynonymerLup-ak, Lupus-antikoagulans
NPU nr.NPU22255
GruppeIndeholder analyserne:
P-Lupus antikoagulans (LA1)
P-Lupus antikoagulans (LA2)
RørtypeBlå 1,8/2,7/3,5
Prøvemængde4 ml fuldblod eller 2 ml plasma
PrøvehåndteringBlodprøven skal tages fra glat venepunktur med mindst mulig stase.
Prøven skal centrifugeres inden 1 time ved mindst 2251 g i 25 min. Afpipetteres og fryses umiddelbart efter centrifugering. Plasma afpipetteres kun ned til 0,5 cm fra erythrocytterne. Udportioneres i min. 2 rør. Sendes på tøris.
Skal prøven analyseres samme dag, sendes den hurtigst muligt efter prøvetagning, ucentrifugeret, til Klinik for Koagulation, AUH. Den skal være fremme senest 1 time efter prøvetagning og inden kl. 13:30.
Kan sendes som rørpostNej
HoldbarhedUcentrifugeret:
20-25ºC: 1 time

Centrifugeret og afpipetteret:
20-25ºC: 2 timer
4-8ºC: 4 timer
-80: flere mdr.
EfterbestillingKontakt 40465896 angående efterbestilling
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465896
Indikation
  • Mistanke om trombotisk antifosfolipid-syndrom (dvs. ved arteriel/venøs trombose i ung alder (<50 år) uden oplagt udløsende faktor
  • Mistanke om obstetrisk antifosfolipid-syndrom (dvs. habituel abort, uforklaret fosterdød el. præterm fødsel

Alle antikoagulantia (VKA, LMWH, NOAK mv.) påvirker analysen, som derfor ikke kan udføres under pågående AK-behandling. Trombocythæmmere (magnyl, clopidogrel mv.) påvirker derimod ikke analysen.
TolkningLupus-antikoagulans forekommer med øget hyppighed hos
  • Patienter med systemisk lupus erytematosus (ca. 10%) og andre autoimmune og/eller inflammatoriske tilstande
  • Kvinder med gentagne spontane aborter
  • Patienter med arterielle eller venøse tromboser
  • HIV-patienter
  • Lupus antikoagulans kan forbigående være til stede ved akutfase

Patienter med lupus antikoagulans har ikke blødningstendens, selvom nogle kan have forlænget APTT, men derimod en øget trombosetendens.
LA-reagenset aktiverer koagulationsfaktor X og bliver derfor som udgangspunkt ikke forlænget ved mangel på koagulationsfaktor VII, VIII, IX, XI eller XII.
BemærkningerVed positivt resultat bør analysen gentages efter mindst 12 uger.
Referenceinterval
18år -200år:< 1,4
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 1,4: ± 10% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 2,0: ± 10% (95% konfidensinterval)
Biologisk variation ikke tilgængelig
Svartid2-3 uger
RådgivningVed lægefaglige spørgsmål; kontakt Hæmostasevagten, Klinik for Koagulation, tlf. 3092 2433
KildebeskrivelseMoore, W.: Recent Guidelines and Recommendations for Laboratory Detection of Lupus Anticoagulants. Semin Thromb Hemost 2014; 40: 163-171.
McGlasson DL, Fritsma GA. Comparison of six dilute russell viper venom time lupus anticoagulant screen/confirm assay kits. Semin Thromb Hemost. 2013 Apr;39(3):315-9.
AnalyseprincipBeregning
MåleprincipBeregning
ApparaturCS 2500
Minimum prøvemængde1 ml.
SektionKoagulation og Molekylærbiologi
Lægefagligt ansvarligAnders Mønsted Abildgaard
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Metode indført01-12-2022
Senest opdateret12-09-2023