Analysedetaljer

NavnP-Risperidon+Paliperidon
SynonymerRisperdal
NPU nr.NPU18360
PatientforberedelsePatienten skal være i steady-state og medicinfastende i mindst 12 timer inden blodprøvetagningen. Ved mistanke om forgiftning, tages prøven straks.
RørtypeRød 6
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde1 mL
PrøvehåndteringPrøven kan henstilles i op til 10 timer i klimaskab ved 20°-22°C.
Prøven skal centrifugeres og afpipetteres indenfor 10 timer efter prøvetagning.
En ucentrifugeret prøve kan sendes til lab med transportordning.
En centrifugeret og afpipetteret prøve kan sendes til lab med almindelig post.
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedUcentrifugeret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC): 10 timer
I klimaskab (20-22°C): 10 timer
Centrifugeret og afpipetteret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC): 5 døgn
På køl (4-8ºC): 4 uger
På frys (-20ºC): > 11 døgn
Holdbarhederne er baseret på [1,2].
EfterbestillingMulig, hvis prøven er indenfor ovenstående holdbarheder.
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465675
IndikationRisperidon er et 2. generations antipsykotikum med en relativt selektiv og kraftig blokering af dopamin D2-receptorerne.
Koncentrationsbestemmelse af Risperidon og metabolitten Paliperidon kan være relevant for at sikre optimal dosis i forhold til klinisk effekt og tolerance. Fx.
1. Ved ønske om monitorering af koncentrationen i forhold til terapeutisk interval.
2. Ved brug for diagnostisk hjælp ved særlige bivirkninger eller tegn på forgiftning.
3. Ved ønske om undersøgelse af kompliance.
4. Ved ønske om hjælp til dosisjustering hos særlige grupper (fx. børn og ældre) eller i særlige situationer (fx. graviditet, lever- og eller nyresygdom, eller interagerende lægemidler).
Tolkning Svarafgivelsen: Svarafgivelsen (koncentrationen) er summen af P-Risperidon (hovedstof) (NPU04868) og P-Paliperidon (metabolit) (NPU18359).
Farmakokinetik: Maksimal serumkoncentration nås efter ca. 1 time (Risperidon) og 3 timer (Paliperidon), og steady-state nås oftest indenfor 5 dage. Proteinbindingen er hhv. 90% for Risperidon og 70% for Paliperidon, og fordelingsvolumen ca. 0,8 L/kg. Halveringstiden for hurtige omsættere er 2-4 timer for Risperidon og 24 timer for Paliperidon.
For yderligere detaljer, se www.promedicin.dk.
For info om interagerende lægemidler, se www.interaktionsdatabasen.dk.
Terapeutisk interval
Fælles 0år -200år:15-120nmol/l
 Det angivne terapeutiske interval er vejledende, dvs. at det dækker det koncentrationsområde, som ses hos de patienter, der behandles med de anbefalede (eller typiske) doser. Det terapeutiske interval dækker summen af Risperidon og dens metabolit Paliperidon.
TelefonsvarKoncentrationer > 500 nmol/L ringes ud, da de kan være toksiske.
AnalyseusikkerhedRisperidon:
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 50 nmol/L: ± 20% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 225 nmol/L: ± 20% (95% konfidensinterval)
Paliperidon:
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 50 nmol/L: ± 20% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 230 nmol/L: ± 20% (95% konfidensinterval)
Svartid1 uge
RådgivningVed lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage
MåleområdeRisperidon: 2 - 900 nmol/L
Paliperidon: 2 - 900 nmol/L
Samlet svarinterval: 4 - 1800 nmol/L
Kildebeskrivelse[1] Fisher et al. Forensic Science International 229: 151-156 (2013)
[2] Cao et al. J Chromatogr B: 1147 (2020)
AnalyseprincipHøjtryksvæskekromatografi (HPLC)
MåleprincipTandem massespektrometri
ApparaturLCMSMS
Alternativt prøvematerialeGelglas kan IKKE anvendes
Minimum prøvemængde0,5 mL
SektionMulti S
Lægefagligt ansvarligElke Hoffmann-Lücke
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Senest opdateret24-05-2022