Analysedetaljer

NavnU-Bacterium,nitrit-prod.(semikvant)
NPU nr.NPU10506
GruppeDel af gruppen:
Urin stix
RørtypeU 10
PrøvematerialeUrin
Prøvemængde5 ml
PrøvehåndteringSendes hurtigst muligt fra rekvirerende afdeling efter prøvetagning til Blodprøver og Biokemi.
Kan sendes som rørpostJa, dog ikke til auto-on-loader
Holdbarhed15-25 ºC: 2 timer
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info78455290
IndikationMistanke om urinvejsinfektion.
TolkningPositiv: Positivt reaktion for nitrit tyder på bakteriuri, idet mange at de bakterier, der ses i urinen kan omdanne nitrat (fra føden) til nitrit. Ved visse infektions-, inflammations- og leversygdomme kan ses øget nitritudskillelse i urinen, grundet øget endogen nitrit produktion. Det kan medføre positiv testresultat uden samtidig bakteriuri.

Negativ (svar 0): Negativ reaktion udelukker ikke bakteriuri, idet en række bakterier ikke kan omdanne i nitrat til nitrit.1

Resultaterne for U-urinstix analysen opgives semikvantitativt med følgende svarmuligheder:
Udskrift fra apparatSvar i EPJSvarer til koncentrationen
arb.k.arb.k.µmol/L
Negativ00 - 17,5
PositivPositiv> 17,5
Stix-svarene er behæftet med stor usikkerhed og de enkelte svarværdier repræsenterer derfor et koncentrationsinterval, hvori den aktuelle værdi befinder sig.
BemærkningerSynligt blodige og farvede urinprøver kan give fejlagtige analyseresultater
ReferenceintervalFælles 0-200 år: 0
SvartidSamme dag (Døgnet rundt)
Kildebeskrivelse1. Watts et al. 2007. Is there a link between hyperbilirubinemia and elevated urine nitrite
AnalyseprincipKromogen reaktion
MåleprincipFotometrisk måling
ApparaturClinitek Status
Alternativt prøvematerialeIkke relevant
SektionPræ-POCT
Lægefagligt ansvarligSøren Andreas Ladefoged
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Senest opdateret19-03-2024