Analysedetaljer

NavnFoster-Doubletest gruppe
SynonymerDobbelttest, Doubletest
NPU nr.DNK35905
GruppeIndeholder analyserne:
P-Koriogonadotropin beta,Doubletest
P-PAPP A
PatientforberedelsePrøven kan tages fra 8 uger+0 dage til 13 uger+6 dage
RørtypeRød 4
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde1 ml
PrøvehåndteringPrøverne centrifugeres, afpippetteres og sendes med almindelig post.
Hvis prøverne ikke kan være fremme indenfor 3 dage efter prøvetagningstidspunktet, fryses prøverne og sendes på tøris.
Forventet fødested noteres.
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedUcentrifugeret: I klimaskab (20°-22° C): 10 timer

Centrifugeret og afpipetteret:
20 - 25 ºC: 3 dage
4 - 8 ºC: 8 dage
-20 ºC: Længere tid
-80 ºC: 5 år
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info30604283
IndikationPrænatalt screeningstilbud til alle gravide i 1.trimester med henblik på primært at få fastlagt sandsynligheden for at fosteret har Downs syndrom (trisomi 21), Edwards syndrom (trisomi 18) eller Pataus syndrom (trisomi 13).
TolkningI double-testen indgår bestemmelse af markørerne PAPP-A (Pregnancy Associated Plasma protein A) samt frit ß hCG (frit ß humant chorion gonadotropin) i moderens serum. Koncentrationerne af serummarkørerne korrigeres til det forventede niveau for den pågældende gestationsalder (MoM-værdi)1.

Markørerne indgår med den gravides aldersbetingede risiko, vægt, højde, rygestatus eventuelle konkurrerende kroniske lidelser sammen med den ultralydsbestemte måling af nakkefolden hos fosteret til beregningen af risikoen, for at føde et barn, med ovennævnte sygdomme.

Ved en samlet risiko =1:300 tilbydes Non-Invasiv Prænatal Test (NIPT), moderkageprøve eller fostervandsprøve med henblik på kromosomundersøgelse2.

Dog vil én af følgende enkelt markører i sig selv medføre højrisiko klassifikation og derfor tilbydes kromosomundersøgelsen: PAPP-A eller frit ß-hCG <0,2 MoM eller frit ß-hCG = 5,0 MoM2.

Double-testen kan påvise ca. 72 % af graviditeter med Downs syndrom og ca. 80 % af fostrene med trisomi 13 eller 18. Kombineres den med nakkefoldsskanningen og de andre parametre kan testen påvise ca. 90 % af fostrene med Downs syndrom og ca. 80 % af fostrene med trisomi 13 eller 181,3.

Double-testen oplyser ikke om misdannelser hos fosteret.
BemærkningerFrit ß hCG og PAPP-A indgår i risikovurdering i det prænatale screeningstilbud. Svarene har ingen selvstændig tolkning. Dog ved meget høje værdier af frit ß hCG skal trofoblastsygdom mistænkes 4.
Skal tolkes af speciallæge.
SvartidFørste hverdag efter modtagelse af prøven.
Kildebeskrivelse1. Sundhed.dk, Doubletest, 30. april, 2017
2. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for fosterdiagnostik - prænatal information, risikovurdering, rådgivning og diagnostik, 2017
3. Produktresumé fra BRAHMS KRYPTOR PAPP-A
4. DGCG Guideline for Trofoblastsygdomme, Kliniske retningslinjer for diagnostik, behandling, kontrol og rådgivning, 2014
Alternativt prøvematerialeIkke relevant
Minimum prøvemængde1 ml
SektionMulti 4
Lægefagligt ansvarligTina Parkner
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Senest opdateret21-08-2023