Analysedetaljer

NavnP-Basisk fosfatasetype gruppe
SynonymerFraktioneret basisk fosfatase
AnalyseforkortelseBasFoGrp
NPU nr.NPU57047
GruppeIndeholder analyserne:
P-Bas.fos. knogletype
P-Bas.fos. lever canaliculi.
P-Bas.fos. leverendoteltype
P-Bas.fos. placentatype
P-Bas.fos. øvrig type
P-Bas.fos. tarmtype
RørtypeGul 3,5G
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde2 ml
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedSe P-Basisk fosfatase; NPU53077
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465667
IndikationAnvendes ved uafklaret forhøjet basisk fosfatase til, fx en vurdering af om den forhøjede basisk fosfatase skyldes lever- eller knoglesygdom.
Det vil ofte være relevant også at bestille "P-Glutamyltransferase (GGT)" (NPU19657), der hyppigt vil være forhøjet samtidig med basisk fosfatase ved leversygdom. P-Basisk phosphatase, knogletype (LAP)" (NPU28741) kan ikke bruges ved uafklaret forhøjet basisk fosfatase. I analysen er der risiko for krydsreaktion med de forskellige undertyper af basisk phosfatase, hvilket vil kunne give falsk forhøjede værdier.
TolkningVed elektroforese adskilles basisk fosfatase-isoenzymerne som hver især udmåles og kvantiteres i forhold til den totale basisk fosfatase.
Normalt ses to isoenzymer fra leveren (lever endoteltype "BasF-LE" og lever canaliculi "BasF-LC"), ét isoenzym fra knoglerne (Knogletype "BasF-KT") og evt. et isoenzym fra tarmen (Tarmtype "BasF-TA"). Herudover kan ses abnormt bånd, som kan være enten af Placentatype eller Makroform (se nedenfor). De enkelte bånd svares og kvantificeres kun såfremt de er tilstede.

Bemærk at der er en betydelig aldersvariation i de enkelte isoenzymer, hvilket afspejles i de aldersrelaterede referenceintervaller. Fx dominerer knogletypen hos børn og unge (som generelt ligger væsentligt højere i total basisk fosfatase end voksne), mens levertyperne dominerer hos voksne.

Årsager til forhøjelse af de enkelte isoenzymer gennemgås nedenfor:

Lever typer (leverendoteltype og lever canaliculi):
Forhøjelse ses ved sygdomme der involverer lever eller galdeveje, fx kolestase, cirrhose, viral hepatitis, levermetastaser. Kan sjældent være forhøjet ved cancer i andre organer (bryst, lunge, prostata, colon).

Knogletype:
Forhøjelse ses ved øget osteoblastaktivitet, fx knogletumorer og Pagets sygdom.

Af og til ses hos små børn (typisk ½-2 år) ekstremt høje koncentrationer af total basisk fosfatase med forhøjet knogletype og ofte en anodisk vandrende unormal knogle-type. Tilstanden har oftest ingen specifik patologisk betydning (benævnes i engelsk litteratur "Benign hyperfosfatasia of infancy"). Basisk fosfatase normaliseres normalt spontant i løbet af uger-måneder.

Tarmtype:
Forhøjelse ses efter måltid, ved levercirrhose, diabetes, kronisk nyresvigt og hos individer med blodtype 0 og B. Oftest uden betydning.

Placentatype:
Forhøjet ved graviditet især i 3. trimester. Derudover kan et placenta-lignende isoenzym sjældent ses ved cancer hos både mænd og kvinder (testis-, ovarie-, lunge-, colon- og levercancer samt ved Mb Hodgkins sygdom).

Makroform:
Makroform af basisk fosfatase skyldes binding til immunoglobuliner i plasma, hvilket giver længere halveringstid og dermed højere total-koncentration af basisk fosfatase. Har ikke i sig selv nogen betydning.

Se også: NPU27783 P-Basisk fosfatase
ReferenceintervalReferenceområde Leverendoteltype (NPU57042)
Voksne: 16.2-70.2
Børn:
0-6 år: 7.0-112.7
7-9 år: 7.4-109.1
10-13 år: 7.8-87.6
14-15 år: 10.3-75.6
16-18 år: 13.7-78.5

Referenceområde Lever canaliculi (NPU57041)
Voksne: 0.0-5.8
Børn:
0-6 år: 3.0-41.5
7-9 år: 4.0-35.6
10-13 år: 3.3-37.8
14-15 år: 2.2-32.1
16-18 år: 1.4-19.7

Referenceområde Knogletype (NPU57000)
Voksne: 12.1-42.7
Børn:
0-6 år: 43.5-208.1
7-9 år: 41.0-258.3
10-13 år: 39.4-346.1
14-15 år: 36.4-320.5
16-18 år: 32.7-214.6

Referenceområde Tarmtype (NPU57046)
Voksne: 0.0-11.0
Børn:
0-6 år: 0.0-37.7
7-9 år: 0.0-45.6
10-13 år: 0.0-40.0
14-15 år: 0.0-26.4
16-18 år: 0.0-12.7

Referenceområde Placenta type (NPU57044) < 0.01 U/L

Referenceområde Øvrig type (NPU57045) < 0.01 U/L
AnalyseusikkerhedAnalysens måleusikkerhed oplyses ved henvendelse til laboratoriet.
Svartid1 uge
RådgivningVed lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage
AnalyseprincipGelelektroforese
MåleprincipScanning af farvet gel
ApparaturHydrasys
Minimum prøvemængde1 ml
SektionMulti 2
Lægefagligt ansvarligHolger Jon Møller
AkkrediteretNej
Metode indført15-06-2017
Senest opdateret24-02-2022