Analysedetaljer

NavnB-Trombocytter
SynonymerThrombocytter
AnalyseforkortelseTrc
NPU nr.NPU03568
GruppeDel af gruppen:
Pt-Anæmiudr
RørtypeLilla 3
PrøvematerialeK-EDTA blod
Prøvemængde2 ml
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedVed stuetemperatur (20-25 °C): 48 timer
Ikke holdbar ved -20 °C
EfterbestillingMuligt op til 2 døgn efter prøvetagning
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465641
IndikationUdredning af blødningstilstande og protrombotiske tilstande.
Vurdering af knoglemarvsfunktion.
Kontrol af cytostatikabehandling eller anden medicin der påvirker knoglemarven.
Mistanke om dissemineret intravaskulær koagulation, sepsis eller systemiske inflammationstilstande.
Kontrol af heparin terapi.
TolkningSvært forhøjede værdier (1.000 - 1.500 mia/l - trombocytæmi) ses ved myeloproliferative sygdomme, f.eks. primær polycytæmi, kronisk myeloid leukæmi og essentiel trombocytæmi.

Forhøjede værdier (400 - 1.000 mia/l - trombocytose) ses reaktivt og sekundært til flere tilstande f.eks. efter traumer, efter store akutte blødninger, ved infektion, ved malignitet, efter splenektomi, i nogle tilfælde af jernmangel samt ved kroniske inflammatoriske tilstande.

Lave værdier (Trombocytopeni) ses ved:
- Reduceret produktion af trombocytter i knoglemarven (f.eks. ved aplastisk anæmi, akutte leukæmier, myelomatose, strålebehandling, cytostatikabehandling, alkoholmisbrug, brug af visse lægemidler f.eks. thiazider, B12- eller folatmangel, infektioner med CMV, EBV, mykoplasma og malaria).
-Øget perifer destruktion med dannelse af autoantistoffer mod trombocytter (f.eks. ved idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP), trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP), Systemisk lupus erythematosus, behandling med heparin (Heparininduceret trombocytopeni(HIT)), samt efter behandling med visse lægemidler, f.eks. kinin og sulfonamider.
-Øget perifert forbrug (f.eks. ved dissemineret intravaskulær koagulation (DIC) og ved større traumer).
-Ekstravaskulær sekvestrering i milten ved splenomegali.

Ved normal trombocytfunktion er der ingen fare for blødning, hvis trombocyttallet er over 50 mia/l.
BemærkningerAf og til aggregerer trombocytter in vitro. Fænomenet kan afsløres af laboratoriets autoanalysator eller ved mikroskopi af et blodudstrygningspræparat. Ved agglutination: Hvis der ønskes et eksakt resultat, anbefales det at rekvirere en ny prøve som "Trombocytter(citratblod)". Rekvireres kun efter aftale med Blodprøver og Biokemi.
Referenceinterval
0d -14d:85-590× 109/l
14d -30d:120-555× 109/l
1måned -2år:135-620× 109/l
2år -18år:165-435× 109/l
Kvinde 18år -200år:165-400× 109/l
Mand 18år -200år:145-350× 109/l
 Referenceinterval for gravide:
GraviditetsugeReferenceinterval (x109/l)
3.-34. uge165-400
35. - 42. uge
Partus (P), P+1 dag, P+2 dage
150-390
TelefonsvarDer ringes til almen praksis hvis B-Thrombocytter er < 25 x 109/l og fundet er nyt.
Analyseusikkerhed
NiveauUsikkerhed på analyseresultatetBiologisk variationKritisk forskel
90x109/l 25%9,1%42,3%
251x109/l 15%9,1%32,7%

Kritisk forskel: En ændring på mere end den angive procent mellem to analyseresultater er statistisk signifikant (ud fra usikkerheden på analyseresultatet og den biologiske variation).
SvartidSamme dag (Døgnet rundt)
KildebeskrivelseHæmatologi, 5. udgave, 2008. Hans Karle og Henrik Birgens, Munksgaard s. 145-202
Blood cells a practical guide, 5. udgave 2015 Barbara J. Bain, Wiley Blackwell kap. 8 s. 295-386
Michelson AD. Plateles, 2002, 2. Udgave: ISBN 9780123693679
AnalyseprincipFlowcytometri
MåleprincipLysspredning og fluorescens
ApparaturSysmex
Minimum prøvemængde1 ml
SektionHæmatologi
Lægefagligt ansvarligMie Samson
AkkrediteretJa
Senest opdateret07-08-2020