Analysedetaljer

NavnP-Meropenem frit
NPU nr.NPU58013
PatientforberedelseDet forventes, at patienten er i i.v.-antibiotisk behandling.
Prøven skal tages midt mellem to i.v.-doseringer. For i.v.-dosering x 3 dagligt er dette 4 timer efter endt infusion, og for i.v.-dosering x 4 dagligt er dette 3 timer efter endt infusion. Da halveringstiden er kort, er korrekt prøvetagningstidspunkt vigtigt.
RørtypeLilla 4
PrøvematerialeK-EDTA plasma
Prøvemængde1 ml
PrøvehåndteringCentrifugeres og afpipetteres indenfor 3 timer.
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedCentrifugeret og afpipetteret:
20-25 °C: 5 timer
4-8 °C: 48 timer
-20 °C: 1 mdr.
-80 °C: 3 mdr.
EfterbestillingMulig hvis prøven er indenfor ovenstående holdbarhed.
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465675
IndikationKontrol af P-Meropenem hvor det ønskes at justere dosis eller doseringsinterval på baggrund af plasmakoncentrationsmålinger. Dette kan være aktuelt ved klinisk behandlingssvigt, eller hvor der mistænkes ændrede farmakokinetiske forhold hos patienten.
TolkningMeropenem tilhører gruppen af beta-laktamere, som er karakteriseret ved tidsafhængigt bakteriedrab, og det tilstræbes, at den frie plasmakoncentration er over MIC-værdien for den aktuelle bakterie i 50% af tiden. P-Meropenem bør være > 2 mg/L midt i doseringsintervallet. For kritisk syge patienter eller svært tilgængelige foci tilstræbes 4 x højere plasmakoncentrationer svarende til > 8 mg/L. Efter intravenøs infusion af 0,5 g Meropenem over 30 minutter nås en maksimal plasmakoncentration på ca. 26 mg/L.
For yderligere detaljer, se promedicin.dk
Ved behov for yderligere vejledning kontaktes Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på tlf. (784)55620.
BemærkningerDer måles den frie koncentration af P-Meropenem.
Der må ikke tages blod fra intravenøse katedre, som også anvendes til indgift af stoffet, da det kan påvirke analyseresultatet.
Terapeutisk intervalDet terapeutiske interval afhænger af dosis og behandlingsregime. Se 'Tolkning' samt den behandlende afdelings retningslinjer.
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 4,3 mg/L: ± 30% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 25 mg/L: ± 30% (95% konfidensinterval)
Svartid1 uge
RådgivningVed lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage
Måleområde0,5 - 100 mg/L
AnalyseprincipHøjtryksvæskekromatografi (HPLC)
MåleprincipUV-detection
ApparaturLCMSMS
Alternativt prøvematerialeMikrodialysat
Minimum prøvemængde0,5 ml
SektionMulti S
Lægefagligt ansvarligElke Hoffmann-Lücke
AkkrediteretNej
Senest opdateret04-06-2021