Analysedetaljer

NavnP-Asparaginase (Erwinase)
NPU nr.AAB00458
RørtypeRød 4
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde1 ml
PrøvehåndteringCentrifugeres og afpipetteres.
HoldbarhedCentrifugeret og afpipeteret:
7 dage ved 20-25 °C
6 måneder ved -80 °C
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH SKS
Telefon for yderligere info40465675
IndikationKoncentrationsbestemmelse af lægemidlet i serum med henblik på monitorering og evt. ændring af behandlingen. Asparaginase er et antineoplastisk lægemiddel, der reducerer plasma-asparagin-niveauet og dermed protein-, DNA- og RNA-syntesen særligt i leukæmiske blaster. Normale celler syntetiserer asparagin og påvirkes derfor kun i mindre grad.
TolkningLave serum koncentrationer kan tyde på øget forbrug eller omsætning af lægemidlet.
ReferenceintervalDer findes ikke et egentligt terapeutisk interval for plasmakoncentrationerne, da disse afhænger af patientens grundsygdom.
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 10 U/L: +/- 9% (95% konfidenceinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 500 U/L: +/- 9% (95% konfidenceinterval)
Svartid2 uger
Måleområde5 - 1000 U/L
AnalyseprincipELISA
MåleprincipAbsorptionsfotometri
Minimum prøvemængde1 ml
SektionMulti S
Lægefagligt ansvarligElke Hoffmann-Lücke
AkkrediteretNej
Metode indført15-11-2018
Senest opdateret14-01-2019