Analysedetaljer

NavnP-Lipase
SynonymerTriacylglycerollipase, Trilip
NPU nr.NPU57165
RørtypeGrøn 4
PrøvematerialeLithium-Heparin plasma
Prøvemængde1 ml
PrøvehåndteringCentrifugeres og afpipetteres. Sendes med almindelig post.
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedUcentrifugeret:
I klimaskab (20°-22° C): Nej

Centrifugeret og afpipetteret:
20-25 ºC: 7 dage
4-8 ºC: 7 dage
-20 ºC: 7 dage
EfterbestillingMuligt op til 24 timer efter analysering.
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465866
IndikationSupplement til amylase ved akutte abdominalsmerter af ukendt årsag, specielt ved mistanke om akut pancreatitis.
TolkningForhøjede værdier ses primært ved akut pancreatitis, hvor P-Lipase aktiviteten stiger indenfor 4-8 timer, når maksimum efter ca. 24 timer og falder efter 8 til 14 døgn. Stigningen er typisk fra to gange det øvre reference interval. Der ses stigninger på op til 50 gange det øvre referenceinterval, dog uden at stigningen er korrelerer til sværhedsgraden af akut pancreatitis
Udvikling af pseudocyster kan resultere i forøget P-Lipase aktivitet i en længere periode.
Der ses tilfælde af akut pancreatitis uden medfølgende stigning i P-Lipase aktiviteten.

P-Lipase aktiviteten kan i øvrigt stige ved kronisk pancreatitis, ved obstruktion af ductus pancreaticus ved pancreas cancer, galdesten i ductus og efter ERCP pga. øget duktalt tryk. Desuden kan visse lægemidler (feks didanosin, azathioprin og loopdiuretika) i sjældne tilfælde være årsag til pancreatitis og dermed forøget P-Lipase aktivitet. Forhøjede værdier ses ved akut og kronisk nyreinsufficiens.
Der ses let forhøjede værdier ved diabetisk ketoacidose og virushepatit.

Hos børn kan forhøjede værdier skyldes ekstrahepatisk cholestase ved galdevejsatresi eller choledochuscyste.

Nedsat P-Lipase aktivitet kan ses ved udbredt kronisk pancreatitis og cystisk fibrose pga nedsat exokrin pankreas funktion.

Den anvendte analysemetode bestemmer fortrinsvis pancrealipaseaktiviteten i plasma.
Referenceinterval
18år -200år:13-60U/l
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 31 U/l: ± 20,00% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 66 U/l: ± 20,00% (95% konfidensinterval)
Biologisk variation: ± 64,4% (95% konfidensinterval)
Kritisk forskel (%): En ændring på mere end 93% mellem to analyseresultater er statistisk signifikant ud fra usikkerheden på analyseresultatet og den biologiske variation.
SvartidSamme dag (Døgnet rundt)
RådgivningVed lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage
Måleområde8 - 3500 U/l
AnalyseprincipEnzymatisk reaktion
MåleprincipAbsorptionsfotometri
ApparaturAtellica CH
Alternativt prøvematerialeSerum
Minimum prøvemængde100 µl
SektionKemi
Lægefagligt ansvarligSøren Andreas Ladefoged
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Senest opdateret21-11-2022