Analysedetaljer

NavnP-Antitrombin (enz.)
NPU nr.NPU29992
RørtypeBlå 1,8/2,7/3,5
PrøvematerialeNatrium-Citrat plasma
PrøvehåndteringBlodprøven skal tages fra glat venepunktur med mindst mulig stase. Kapillærprøvetagning og prøvetagning i mikrorør er ikke muligt. Prøven centrifugeres indenfor 3 timer ved min 3000 g i 5 min. Prøven analyseres inden 4 timer efter prøvetagning. Hvis prøven skal fryses, bør den centrifugeres ved fx. 2000 g i 25 min, og plasma afpipetteres inden frysning. Prøven sendes på tøris.
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedUcentrifugeret:
20-25ºC: 3 timer

Centrifugeret:
20-25 ºC: 4 timer
-20 °C: 1 måned.
Op til 2 år ved -70 ºC eller koldere.
EfterbestillingMuligt op til 4 timer efter prøvetagning.
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465642
Indikation
 • Mistanke om dissemineret intravaskulær koagulation.
 • Som led i venøs trombofiliudredning.
 • Ved mistanke om hereditær eller erhvervet antitrombinmangel.
 • Monitorering af antitrombinbehandling.
 • Overvejes hos patienter i asparaginasebehandling.
TolkningNedsatte værdier ses ved hhv. arvelig antitrombinmangel og erhvervet antitrombinmangel.
Kun lav plasmaaktivitet har klinisk betydning, og arvelig mangel er associeret med øget risiko for venøs tromboemboli.
Der findes 2 typer arveligt betinget antitrombinmangel:
 • Type 1: Både koncentration og funktion (enzymatisk aktivitet) er reduceret.
 • Type 2: Kun funktionen er reduceret, men koncentrationen er normal.
Erhvervet antitrombinmangel ses fx ved:
 • Dissemineret intravaskulær koagulation (DIC).
 • Nedsat leverfunktion.
 • Nefrotisk syndrom.
 • Ekstrakorporal membran oxygenering (ECMO).
 • Visse medikamenter (fx. asparaginase kemoterapi, orale antikonceptiva og heparin).
BemærkningerAntitrombin er den vigtigste naturlige antikoagulant, og hæmmer trombin (faktor IIa) og faktor Xa.
Heparin virker via potensering af antitrombins antikoagulerede virkning.
En vellykket heparinbehandling er derfor afhængig af normal antitrombinaktivitet.
Referenceinterval
Fælles 0d -30d:0,45-1,00× 103 int.enh./l
Fælles 30d -1år:0,65-1,20× 103 int.enh./l
Fælles 1år -18år:0,85-1,20× 103 int.enh./l
Fælles 18år -200år:0,80-1,20× 103 int.enh./l
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 0,43 x 103 int.enh./l: ± 13% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 0,94 x 103 int.enh./l: ± 10% (95% konfidensinterval)
Biologisk variation: ± 3,4% (95% konfidensinterval)
Kritisk forskel: En ændring på mere end 20% mellem to analyseresultater er statistisk signifikant ud fra usikkerheden på analyseresultatet og den biologiske variation (i niveau 0,43 x 103 int.enh./l)
SvartidSamme dag (Døgnet rundt)
RådgivningVed lægefaglige spørgsmål; kontakt Hæmostasevagten, Klinik for Koagulation, tlf. 3092 2433
Måleområde0,10-1,50 x103 int.enh./l
KildebeskrivelseMaclean S.P. et al.: Drugs 2007; 67(10): 1429-1440.
Panigada M et al. Trials. 2019;20(1):349.
Zwicker JI et al. J Thromb Haemost. 2020;18(2):278-84.
James AH et al. Thromb Res. 2014;134(3):648-51.
AnalyseprincipKromogen reaktion
MåleprincipFotometrisk måling
ApparaturCS 5100i
SektionKoagulation og Molekylærbiologi
Lægefagligt ansvarligAnders Mønsted Abildgaard
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Senest opdateret13-10-2023