Analysedetaljer

NavnP-ADAMTS13-IgG
NPU nr.NPU29516
RørtypeBlå 1,8/2,7/3,5
PrøvematerialeNatrium-Citrat plasma
Prøvemængde1,8/2,7/3,5 ml
PrøvehåndteringBlodprøven skal tages fra glat venepunktur med mindst mulig stase.
Kapillærprøvetagning er ikke mulig.
Prøven centrifugeres ved mindst 2251 g i min. 25 minutter ved 20°C.
Prøven skal centrifugeres inden 1 time, afpipetteres i 2 glas og fryses inden 2 timer efter prøvetagning. Fryses ved - 20°C eller -80°C. Sendes på tøris.
Kan sendes som rørpostJa, dog ikke til auto-on-loader
HoldbarhedUcentrifugeret:
20-25ºC: 1 time

Centrifugeret og afpipetteret:
20-25ºC: 3 timer
-20ºC: flere mdr.
EfterbestillingKontakt 40465896 for efterbestilling.
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465896
Indikation
  • Mistanke om trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP)
  • Differentiering mellem erhvervet og hereditær TTP
  • Vurdering af risiko for recidiv af erhvervet TTP
ADAMTS13 er en metalloprotease, der kløver ultra-store von Willebrand multimerer. I tilfælde af trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP) forårsager mangel på ADAMTS13 aggregation af trombocytter med von Willebrand multimerer. Dette fører til trombocytopeni og mikrovaskulær trombosering. Shear stress omkring mikrotromboserne medfører hæmolytisk anæmi. Over 95% af TTP tilfælde skyldes dannelse af neutraliserende antistoffer mod ADAMTS13. Medfødt mangel på ADAMTS13 udgør <5% af tilfælde og ledsages ikke af antistofdannelse.

TolkningForhøjede værdier og samtidig nedsat ADAMTS13 aktivitet ses ved:
  • Erhvervet TTP
Normale værdier af ADAMTS13 antistof og samtidig nedsat ADAMTS13 aktivitet ses ved:
  • Hereditær TTP
  • Andre trombotiske mikroangiopatier som fx hæmolytisk uræmisk syndrom
Referenceinterval
Fælles 0år -200år:< 15kU/l
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 29 kU/l: ± 37% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 74 kU/l: ± 16% (95% konfidensinterval)
Biologisk variation ikke tilgængelig
Svartid2 uger
RådgivningVed lægefaglige spørgsmål; kontakt Hæmostasevagten, Klinik for Koagulation, tlf. 3092 2433
KildebeskrivelseMasias C, Cataland SR. The role of ADAMTS13 testing in the diagnosis and management of thrombotic microangiopathies and thrombosis. Blood 2018; 132:903-910
Zheng XL, Vesely SK, Cataland SR, et al. ISTH guidelines for treatment of thrombotic thrombocytopenic purpura. J Thromb Haemost. 2020;18(10):2496-2502.
AnalyseprincipELISA
MåleprincipFotometrisk måling
ApparaturElisa
Minimum prøvemængde2 x 0,5 ml
SektionKoagulation og Molekylærbiologi
Lægefagligt ansvarligAnders Mønsted Abildgaard
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Senest opdateret22-05-2023