Analysedetaljer

NavnP-Rheumafaktor(IgA)
NPU nr.NPU29058
RørtypeRød 4
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde1 ml
PrøvehåndteringPrøverne centrifugeres, afpippetteres og sendes med almindelig post.
Hvis prøverne ikke kan være fremme indenfor 3 dage efter prøvetagningstidspunktet, fryses prøverne og sendes på tøris.
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedCentrifugeret og afpipetteret:
20 - 25 ºC: 3 dage
4 - 8 ºC: 4 dage
-20 ºC: Længere tid (undgå at nedfryse og optø flere gange)
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info30604283
IndikationI særlige tilfælde relevant ved diagnosticering og vurdering af prognose ved reumatoid artritis (RA). Man bør bruge P-Cykl.citrul.peptid-Ab(IgG) [CCP] og P-Rheumafaktor(IgM) ved diagnostik af RA.
TolkningHøje værdier ses ved RA (50-60%)1,2 og ved primært Sjögrens syndrom (50-80%)3,4
Højt niveau af reumafaktorer (RF) er generelt associeret med alvorligere manifestation af RA. Positiv IgA-RF er muligvis associeret med mere erosiv sygdom5,6 og dårligere respons på TNF-alfa-hæmmende behandling.7 Tolkning kræver særlig viden.

Høje værdier af RF forekommer også ved andre inflammatoriske tilstande, herunder autoimmune sygdomme (fx systemisk lupus erythematosus) og subakutte eller kroniske infektioner (fx hepatitis C, tuberkulose og subakut bakteriel endokarditis). Endelig ses RF hos ca. 5% af tilsyneladende raske individer.8
Referenceinterval18 - 200 år
Negativ: <14 x 103 int.enh./l
Gråzone: 14 - 20 x 103 int.enh./l
Positiv: >20 x 103 int.enh./l
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 60 x 103 int.enh./l: ±20% (95% konfidensinterval)
Svartid1 uge
Måleområde1 - 214 x 103 int.enh./l
Kildebeskrivelse 1. Greiner A et al. Association of anti-cyclic citrullinated peptide antibodies, anti-citrullin antibodies, and IgM and IgA rheumatoid factors with serological parameters of disease activity in rheumatoid arthritis. Ann N Y Acad Sci. 2005;1050:295-303.
2. Vallbracht I et al. Diagnostic and clinical value of anti-cyclic citrullinated peptide antibodies compared with rheumatoid factor isotypes in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis. 2004;63(9):1079-84.
3. Markusse HM et al. Rheumatoid factor isotypes in serum and salivary fluid of patients with primary Sjögren's syndrome. Clin Immunol Immunopathol. 1993;66(1):26-32.
4. Lee KA et al. Clinical and diagnostic significance of serum immunoglobulin A rheumatoid factor in primary Sjogren's syndrome. Clin Oral Investig. 2019;23(3):1415-23.
5. Le Loët X et al. Serum IgA rheumatoid factor and pyridinoline in very early arthritis as predictors of erosion(s) at two years: a simple model of prediction from a conservatively treated community-based inception cohort. Arthritis Care Res. 2010;62(12):1739-47.
6. Fedele AL et al. Interleukin-6 and IgA-rheumatoid factor are crucial for baseline erosiveness, and anticitrullinated peptide antibodies for radiographic progression in early rheumatoid arthritis treated according to a treat-to-target strategy. Scand J Rheumatol. 2018;47:351-9.
7. Sakthiswary R et al. IgA rheumatoid factor as a serological predictor of poor response to tumour necrosis factor a inhibitors in rheumatoid arthritis. Int J Rheum Dis. 2014;17:872-7.
8. Husby G et al. Epidemiological and genetic aspects of IgM rheumatoid factors. Scand J Rheumatol. 1988;75 Suppl:213-8.
AnalyseprincipEliA
MåleprincipEnzymatisk
ApparaturPhadia
Minimum prøvemængde250 µl
SektionMulti 4
Lægefagligt ansvarligTina Parkner
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Metode indført02-11-2015
Senest opdateret17-11-2021