Analysedetaljer

NavnP-Rivaroxaban
SynonymerXarelto
NPU nr.NPU28689
RørtypeBlå 1,8/2,7/3,5
PrøvematerialeNatrium-Citrat plasma
PrøvehåndteringPrøven sendes hurtigst muligt, ucentrifugeret til Blodprøver og Biokemi, AUH, således at den her kan være centrifugeret og analyseret inden 2 timer efter prøvetagning.
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedUcentrifugeret:
20-25ºC: 2 timer

Forudsat at prøven er centrifugeret inden 1 time:
20-25ºC: 8 timer.
5ºC: 48 timer
-20ºC: 30 dage
-80ºC: 30 dage.
EfterbestillingMuligt op til 8 timer efter prøvetagning, såfremt prøven er centrifugeret indenfor 1 time efter prøvetagning.
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465896
Indikation
  • At afsløre pågående behandling eller evt. forgiftning med rivaroxaban (Xarelto®), fx i forbindelse med traumer, kirurgi eller uforklaret blødningstendens
  • At sikre lavt plasmaniveau af rivaroxaban, fx før trombolysebehandling i forbindelse med apopleksi
Effekten af "direkte orale antikoagulantia" (DOAK), herunder rivaroxaban, kræver i henhold til sikkerhedsstudier ikke monitorering ved rutinemæssigt brug. Analysen skal således ikke anvendes til rutinemonitorering af behandling med rivaroxaban.
TolkningHæmostasevagten, Klinik for Koagulation yder rådgivning om fortolkning af analysen.
Man kan opstille følgende generelle retningslinjer for fortolkning, idet der dog må påregnes stor interindividuel variation):
  • Værdier <25µg/l: Subterapeutisk.
  • Værdier >500 µg/l: Supraterapeutisk. Patienten må anses som forgiftet. Blødningsrisikoen er øget.
Analysen skal fortolkes med forsigtighed hos patienter med koagulopati.
BemærkningerAnalysen udføres døgnet rundt. Afdelingen skal adviseres når analysen bestilles (tlf nr. 40465896). Der gøres opmærksom på at det er Rivaroxaban, så reagens kan klargøres.

Hæmolyse: Kan have betydning
Lipæmi: Kan have betydning
Icterus: Kan have betydning.

AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 100 µg/l: ± 12% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 300 µg/l: ± 6% (95% konfidensinterval)
Biologisk variation ikke tilgængelig
SvartidSamme dag (Døgnet rundt)
RådgivningVed lægefaglige spørgsmål; kontakt Hæmostasevagten, Klinik for Koagulation, tlf. 3092 2433
Måleområde25-500 µg/l
AnalyseprincipKromogen katalytisk reaktion
MåleprincipFotometrisk måling
ApparaturCS-5100
SektionKoagulation og Molekylærbiologi
Lægefagligt ansvarligJohanne Andersen Højbjerg
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Senest opdateret17-05-2022