Analysedetaljer

NavnP-Fibrin D-Dimer
NPU nr.NPU28289
RørtypeBlå 1,8/2,7/3,5
PrøvematerialeNatrium-Citrat plasma
PrøvehåndteringCentrifugeres ved min 3000G i 5 min og analyseres inden 4 timer efter prøvetagningen. Kan ikke sendes.
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedUcentrifugeret:
20-25°C: 3 timer

Centrifugeret:
20-25°C: 4 timer
-20 °C: 1 måned
EfterbestillingMuligt op til 4 timer efter prøvetagning, såfremt prøven er centrifugeret inden 3 timer efter prøvetagning.
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465642
Indikation
  • Mistanke om dyb venetrombose / lungeemboli.
  • Dissemineret intravaskulær koagulation (DIC)
  • Mistanke om aortadissektion
TolkningForhøjede værdier ses ved:
  • Dyb venetrombose, lungeemboli og aortadissektion.
  • Graviditet.
  • Stigende alder, hvorfor normal værdi angives alderskorrigeret fra over 55 år.
  • Traumer, malign sygdom, postoperativt, ved trombolysebehandling, samt ved pneumoni og andre infektionssygdomme
Bemærkninger
  • Udelukkelse af dyb venetrombose og lungeemboli med meget stor sandsynlighed, pga. sensitivitet omkring 95% og den prædiktive værdi af en negativ test er mellem 97 og 99 %.
  • Forhøjet fibrin D-dimer efter ophør af AK-behandling efter dyb venetrombose eller lungeemboli er associeret med øget risiko for recidiv af venøs tromboemboli.
Referenceinterval
0d -4d:< 3,0mg/l FEU
4d -1år:< 1,0mg/l FEU
1år -18år:< 0,70mg/l FEU
18år -55år:< 0,50mg/l FEU
55år -65år:< 0,60mg/l FEU
65år -75år:< 0,70mg/l FEU
75år -85år:< 0,80mg/l FEU
85år -95år:< 0,90mg/l FEU
95år -105år:< 1,0mg/l FEU
105år -115år:< 1,1mg/l FEU
115år -125år:< 1,2mg/l FEU
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 0,33 mg/l FEU: ± 19% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 2,69 mg/l FEU: ± 13% (95% konfidensinterval)
Biologisk variation: ± 36,9% (95% konfidensinterval)
Kritisk forskel: En ændring på mere end 106% mellem to analyseresultater er statistisk signifikant ud fra usikkerheden på analyseresultatet og den biologiske variation (i niveau 0,33 mg/l FEU)
SvartidSamme dag (Døgnet rundt)
RådgivningVed lægefaglige spørgsmål; kontakt Hæmostasevagten, Klinik for Koagulation, tlf. 3092 2433
Måleområde0,25-20,00 mg/l FEU
KildebeskrivelseHansen AT et al., Scand J Clin Lab Invest, 71(2):173-176.
Nybo M, et al. Scand J Clin Lab Invest. 2017 Dec;77(8):568-573.
Palareti G et al. N Engl J Med. 2006; 355: 1780-1789
Pabinger I, Ay C. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2009 Mar;29(3):332-6.
AnalyseprincipImmunkemisk reaktion
MåleprincipTurbidimetrisk måling
ApparaturCS 5100i
SektionKoagulation og Molekylærbiologi
Lægefagligt ansvarligJohanne Andersen Højbjerg
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Senest opdateret14-01-2022