Analysedetaljer

NavnP-Duloxetin
SynonymerCymbalta, Xeristar, Yentrene
NPU nr.NPU26896
PatientforberedelsePatienten skal være i steady-state og medicinfastende i mindst 12 timer inden blodprøvetagningen. Ved mistanke om forgiftning, tages prøven straks.
RørtypeRød 6
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde1 mL
PrøvehåndteringPrøven kan henstilles i op til 10 timer i klimaskab ved 20°-22°C.
Prøven skal centrifugeres og afpipetteres indenfor 10 timer efter prøvetagning.
En ucentrifugeret prøve kan sendes til lab med transportordning.
En centrifugeret og afpipetteret prøve kan sendes til lab med almindelig post.
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedUcentrifugeret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC): 10 timer
I klimaskab (20-22°C): 10 timer
Centrifugeret og afpipetteret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC): 5 døgn
På frys (-20ºC): 2 mdr.
Holdbarheden er baseret på reference [1] og interne data.
EfterbestillingMulig hvis prøven er indenfor ovenstående holdbarhed.
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465675
IndikationDuloxetin er et antidepressivum af typen "Serotonin and Noradre­naline Reuptake Inhibitor" (SNRI).
Koncentrationsbestemmelse af Duloxetin kan være relevant for at sikre optimal dosis i forhold til klinisk effekt og tolerance. Fx.
1. Ved ønske om monitorering af koncentrationen i forhold til terapeutisk interval.
2. Ved brug for diagnostisk hjælp ved særlige bivirkninger eller tegn på forgiftning.
3. Ved ønske om undersøgelse af kompliance.
4. Ved ønske om hjælp til dosisjustering hos særlige grupper (fx. børn og ældre) eller i særlige situationer (fx. graviditet, lever- og eller nyresygdom, eller interagerende lægemidler).
Tolkning Farmakokinetik: Maksimal serumkoncentration nås efter 6 timer og steady-state nås efter 2-3 døgn. Halveringstiden er i gennemsnit 12 timer, men stoffets farmakokinetik viser stor intraindividuel variation (50-60%), som ikke synes at være dosisafhængig. Fluvoxamin øger halveringstiden for Duloxetin betydeligt på grund af CYP1A2-hæmning, og en lignende effekt må forventes af andre potente CYP1A2-hæmmere som fx Ciprofloxacin.
For yderligere detaljer, se www.promedicin.dk.
For info om interagerende lægemidler, se www.interaktionsdatabasen.dk.
Bemærkninger Terapeutisk interval: Det angivne terapeutiske interval er vejledende, dvs. at det dækker det koncentrationsområde, som ses hos de patienter, der behandles med de anbefalede (eller typiske) doser.
Terapeutisk interval
Fælles 0år -200år:35-335nmol/l
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 33 nmol/L: ± 30% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 392 nmol/L: ± 30% (95% konfidensinterval)
Svartid1 uge
RådgivningVed lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage
Måleområde10 - 6500 nmol/L
Kildebeskrivelse[1] Choong et al. J. Pharma Biomed Anal. 50 (5):1000-1008 (2009)
AnalyseprincipHøjtryksvæskekromatografi (HPLC)
MåleprincipTandem massespektrometri
ApparaturLCMSMS
Alternativt prøvematerialeGelglas kan IKKE anvendes
Minimum prøvemængde0,5 mL
SektionMulti S
Lægefagligt ansvarligElke Hoffmann-Lücke
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Senest opdateret24-05-2022