Analysedetaljer

NavnP-Somatotropin [GH]
NPU nr.NPU21563
RørtypeRød 4
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde1 ml
PrøvehåndteringPrøverne centrifugeres, afpippetteres og sendes med almindelig post.
Hvis prøverne ikke kan være fremme indenfor 6 dage efter prøvetagningstidspunktet, fryses prøverne og sendes på tøris.
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedCentrifugeret og afpipetteret:
20 - 25 ºC: 6 dage
-20 ºC: Længere tid
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info30604283
IndikationMistanke om overproduktion af eller mangel på væksthormon, samt til monitorering af behandling og postoperativ kontrol af akromegali.1
TolkningGH (growth hormone, væksthormon, somatotropin) har dels en direkte effekt på målorganer og dels en formidling via IGF-1 og IGF-2. GH niveauet i blodet er meget pulsativt med store intra-individuelle udsving i koncentrationen i løbet af døgnet, hvorfor angivelse af et referenceinterval ikke er muligt. Derfor tages GH oftest ved diagnostik som deciderede serielle målinger i forbindelse med farmakologisk suppressions- eller stimulationstest.1 - 3

Forhøjede værdier ses hos børn ved gigantisme og hos voksne ved akromegali (hyperfunktion af hypofysen). Herudover kan en stigning ses f.eks. ved langvarig faste, anoreksi, ukontrolleret diabetes, leversvigt og nyresvigt, samt fysisk og psykisk stress.1, 4
Ved mistanke om overproduktion af væksthormon kan udføres suppressionstest.3
IGF-1 vil være samtidig forhøjet ved akromegali/gigantisme og bedre korreleret til sygdomsaktivitet end GH.1

Lave værdier ses ved væksthæmning og dværgvækst (hypofunktion af hypofysen). Herudover kan lave værdier bl.a. ses ved lever- og nyresygdomme, cøliaki og inflammatoriske tarmsygdomme.1
Ved mistanke om væksthormonmangel kan udføres forskellige stimulationstests. Ingen af disse test kan betragtes som diagnostiske, da op mod en 1/3-del af normale ikke viser stigning i væksthormon ved en enkelt test, hvorfor det derfor er nødvendig at bruge to forskellige test hos den enkelte patient.3

Efter behandling med somatotropin kan dannes antistof, der kan være årsag til falsk høje eller lave GH værdier.1 En del andre medikamenter kan påvirke niveauet. Et forøget niveau ses ved østrogener, beta-blokkere, insulin, histamin og dopamin, 1, 2, 5 mens lavere niveauer kan ses ved behandling med kortikosteroider og morfin.1 - 2
BemærkningerGH dannes i hypofyseforlappen. GH stimuleres af GH-RH (growth hormone-releasing hormone) fra hypothalamus og andre hormoner, mens det hæmmes af somatostatin fra bla. hypothalamus. IGF-1 virker regulerende både ved at nedsætte sekretionshastigheden af GH-RH og ved at øge sekretionshastigheden af somatostatin1
Referenceinterval-
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 2,8 µg/l: ±14% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 14,7 µg/l: ±14% (95% konfidensinterval)
Svartid1 uge
Måleområde0,05 - 100 µg/l
Kildebeskrivelse 1. Lundbyes Laboratoriemedicin, Lyngbye J et al., 2.udgave, 2010
2. Sundhed.dk, Somatotropin (GH), 07.02.17
3. Diagnosis of growth hormone deficiency in adults. Korbonits M et al. Horm Res. 1996;46(4-5):174-82.
4. Pitfalls in the biochemical assessment of acromegaly. Freda PU. Pituitary.2003;6(3):135-40.
5. Estrogen regulation of growth hormone action, Leung KC et al. Endocr Rev. 2004 Oct;25(5):693-721.
AnalyseprincipImmunkemisk reaktion
MåleprincipKemiluminometrisk måling
ApparaturiSYS
Minimum prøvemængde250 µl
SektionMulti 4
Lægefagligt ansvarligTina Parkner
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Metode indført18-04-2017
Senest opdateret17-11-2021