Analysedetaljer

NavnP-Neuron-specifik enolase(NSE)
SynonymerNSE
KortnavnNeuron-specifik enolase;P
NPU nr.NPU19868
RørtypeRød 4
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde1 ml
PrøvehåndteringCentrifugeres og afpipetteres inden 1 timer efter prøvetagning. Herefter er prøven holdbar 2 dage ved stuetemperatur og kan sendes med almindelig transport. Alternativt fryse prøven og sendes på tøris.
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedCentrifugeret og afpipetteret:
20-25 ºC: 2 dage
4-8 ºC: 5 dage
-20 ºC: 3 mdr. (må kun fryses én gang)
-80 ºC: 9 mdr. (må kun fryses én gang)
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info30604283
IndikationAnvendes ved prognosticering og kontrol af behandlingseffekt ved neuroendokrine tumorer (NET), specielt små-cellet lunge cancer og endvidere ved diagnosticering af neuroblastom. Kan desuden bruges til vurdering af omfanget af hjerneskade hos komatøse patienter.
TolkningForhøjet NSE i plasma ses ved neuroendokrine tumorer (NET), specielt ved småcellet lungecancer (lunge-NET)1 og neuroblastom2, men kan også ses ved gastroenteropankreatiske-NETs3. Fraset ved neuroblastom, er sensitiviteten ved tidlig sygdom dog ikke tilstrækkelig til at anvende NSE til opsporing og diagnostik2,3. Den almindeligste brug af NSE er terapimonitorering (kemoterapi) samt vurdering af prognose. Høje værdier er associeret med dårlig prognose4. NSE kan anvendes som et kvantitativt mål for omfanget af hjerneskade og som prognostisk markør ved iskemisk5 og hæmoragisk apopleksi6, anoxisk skade efter hjertestop7 og ved traumatisk hjerneskade8. Der kan desuden ses forhøjede værdier ved godartede sygdomme i lunger og hjerne. Selv let hæmolyse i prøvematerialet giver forhøjede værdier9.
BemærkningerHoldbarheden angivet for -20 °C er kun gældende under følgende betingelser: dybfrys højst 1 ml prøvevolumen ved temperaturer under -70 °C, og opbevar ved -20 °C. Hvis der anvendes andre fryseprocedurer, har prøverne tendens til at give lavere værdier.
Referenceinterval
Fælles 18år -200år:< 17,3µg/l
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 11,3 µg/l: ±10,0% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 89,8 µg/l: ±10,0% (95% konfidensinterval)
SvartidFørste hverdag efter modtagelse af prøven.
Måleområde0,3 - 740 µg/l
Kildebeskrivelse 1. Quoix E, et el. Comparative prognostic value of lactate dehydrogenase and neuron-specific enolase in small-cell lung cancer patients treated with platinum-based chemotherapy. Lung Cancer 2000;30:127-134.
2. Riley et al. A systematic review of molecular and biological tumor markers in neuroblastoma. Clin Cancer Res 2004;10:4-12.
3. Nature reviews endocrinology: Role of biomarker tests for diagnosis of neuroendocrine tumors. 2018.
4. Harmsma et al. Serum markers in small cell lung cancer: opportunities for improvement. Biochim Biophys Acta. 2013;1836:255-272
5. Missler U et al. S-100 protein and neuron-specific enolase concentrations in blood as indicators of infarction volume and prognosis in acute ischemic stroke. Stroke 1997;28:1956-1960.
6. Brea et al. Temporal profile and clinical significance of serum neuro-specific enolase and s100 in ischemic and hemorrhagic stroke. Clin Chem Lab Med 2009;47:1513-1518.
7. Streitberger KJ et al. Neuron-specific Enolase Predicts Poor Outcome After Cardiac Arrest and targeted termperature management: a multicenter study on 1,053 patients. Critical Care Medicine 2017;45:1145-1151
8. Cheng Feng. The prognostic Value of Serum Neuron-specific Enolase in Traumatic Brain Injury: Systematic Review and Meta-Analysis. PlosOne 2014;9:e106680
9. Ramont L et al. Effects of hemolysis and storage condition on neuron-specific enolase (NSE) in cerebrospinal fluid and serum: implications in clinical practice. Clin Chem Lab Med 2005;43:1215-1217.
10. Lyngbyes Laboratoriemedicin 2010.
AnalyseprincipSandwich immunometrisk metode
MåleprincipKemiluminometrisk måling
ApparaturCobas 8000
Minimum prøvemængde250 µl
SektionMulti 4
Lægefagligt ansvarligTina Parkner
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Metode indført01-10-2015
Senest opdateret17-11-2021