Analysedetaljer

NavnP-Mannanbindende lectin
SynonymerMannanbindende lectin, Mannosebindende lektin, MBL
NPU nr.NPU19843
RørtypeRød 4
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde1 ml
PrøvehåndteringPrøverne centrifugeres, afpippetteres og sendes med almindelig post.
Hvis prøverne ikke kan være fremme indenfor 2 dage efter prøvetagningstidspunktet, fryses prøverne og sendes på tøris
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedCentrifugeret og afpipetteret:
20-25 ºC: 2 dage
4-8 ºC: 2 dage
-20 ºC: 1 måned
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info30604283
IndikationMistanke om medfødt mangel på Mannanbindende lectin (MBL). Udredning af primære immundefekter, herunder MBL-mangel, må opfattes som en specialistopgave.
Prøven kan kun rekvireres af speciallæge. I tvivlstilfælde om det er denne analyse eller P-Complementaktivitet,MBL akt., der ønskes, så kontakt vagthavende læge på Blodbank og Immunologi, AUH, på tlf. 2477 8022 (dagtid).
TolkningMannanbindende lectin (MBL) er en del af det medfødte immunforsvar. Mangel disponerer til alvorlige og recidiverende infektioner, som fx. nedre luftvejsinfektioner og mellemørebetændelse, især hos børn < 2 år. Den kliniske betydning af MBL-deficiens aftager normalt i takt med at børnenes erhvervede immunforsvar udvikles, og de fleste voksne med MBL mangel har ingen symptomer. MBL-deficiens kan have betydning ved flere kliniske tilstande, som autoimmune sygdomme, endocarditis og kroniske sår. Specielt under immunsuppressiv behandling kan MBL-deficiente patienter være mere modtagelige for infektioner.
Fuldstændig mangel på MBL ses hos ca. 4% af den danske befolkning. Omkring 10% af befolkningen har en MBL-koncentration mindre end 100 µg/l.

MBL-koncentrationµg/lBetydning
Normal>500Sandsynligheden for klinisk betydende MBL mangel er lille
Lav100-500Patienten kan have MBL mangel, evt. videre udredning med genotypning
Meget lav<100Patienten har med stor sandsynlighed MBL mangel
Referenceinterval
Fælles 0år -200år:> 500µg/l
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 96 µg/l: ±30% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 755 µg/l: ±30% (95% konfidensinterval)
Svartid2-3 uger
Måleområde100 µg/l - 1000 µg/l
AnalyseprincipELISA
MåleprincipEnzymatisk
ApparaturXantus
Minimum prøvemængde250 µl
SektionMulti 4
Lægefagligt ansvarligTina Parkner
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Metode indført14-08-2014
Senest opdateret17-11-2021