Analysedetaljer

NavnP-Ferritin
NPU nr.NPU19763
GruppeDel af gruppen:
Pt-Anæmiudr
RørtypeGrøn 4
PrøvematerialeLithium-Heparin plasma
Prøvemængde1 ml
PrøvehåndteringCentrifugeres og afpipetteres inden 10 timer efter prøvetagning. Sendes med almindelig post.
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedUcentrifugeret:
I klimaskab (20°-22° C): 10 timer

Centrifugeret og afpipetteret:
20-25 ºC: 7 dage
4-8 ºC: 7 dage
-20 ºC: 1 år
EfterbestillingMuligt op til 4 timer efter analysering.
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465866
IndikationMistanke om jermangel. Screening for og monitorering af hæmokromatose.
TolkningLave værdier er udtryk for tomme jernlagre og jernmangel, uanset køn, alder og helbredstilstand. Under udvikling af jernmangel falder P-Ferritin både før P-Jern og B-hemoglobin. Ved kronisk sygdom med permanent forhøjede værdier (se nedenfor) må jernstatus vurderes ud fra flere variable.

Svært forhøjet P-Ferritin ses som et forbigående fænomen ved akutte sygdomme med omfattende celleskader. Permanent forhøjede værdier, med samtidig forhøjet transferrinmætning, ses især ved fremskreden hæmokromatose og transfusionshæmosiderose. Ved hereditær hæmokromatose i tidlige stadier (før 25 års alderen) findes P-Ferritin kun let forhøjet, hvorimod transferrinmætningen som regel er forhøjet.

Forhøjede værdier af P-Ferritin ses også ved en række kroniske sygdomme. Det drejer sig om mange hæmatologiske sygdomme, kroniske lever- og nyresygdomme (dialysepatienter), HIV-infektion og andre
kroniske infektioner, samt ved forskellige ikke-hæmatologiske cancere.

Ferritin er også en akutfasereaktant, dvs. at plasmakoncentrationen stiger ved inflammatoriske tilstande. Det kan medføre fortolkningsmæssige vanskeligheder. Det anbefales samtidigt at bestille P-CRP sammen med P-Ferritin.
Referenceinterval
Fælles 3d -1år:21-835µg/l
Fælles 1år -7år:10-118µg/l
Fælles 7år -13år:7-124µg/l
Fælles 13år -18år:13-152µg/l
Kvinde 18år -50år:15-120µg/l
Kvinde 50år -200år:15-290µg/l
Mand 18år -200år:22-355µg/l
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 20 µg/L: ± 17,00% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 283 µg/l: ± 17,00% (95% konfidensinterval)
Biologisk variation: ± 28,4% (95% konfidensinterval)
Kritisk forskel (%): En ændring på mere end 46% mellem to analyseresultater er statistisk signifikant ud fra usikkerheden på analyseresultatet og den biologiske variation.
SvartidSamme dag (Døgnet rundt)
Måleområde1-66000 µg/l
AnalyseprincipSandwich immunometrisk metode
MåleprincipKemiluminometrisk måling
ApparaturAtellica IM
Alternativt prøvematerialeSerum, K-EDTA plasma
Minimum prøvemængde110 µl
SektionKemi
Lægefagligt ansvarligSøren Andreas Ladefoged
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Senest opdateret17-01-2022