Analysedetaljer

NavnP-Quetiapin
SynonymerSeroquel
NPU nr.NPU18999
PatientforberedelsePatienten skal instrueres om at vente med morgenmedicinen indtil blodprøven er taget. Ved mistanke om forgiftning tages prøven straks.
RørtypeRød 6
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde1 mL
PrøvehåndteringCentrifugeres og afpipetteres inden 10 timer efter prøvetagning. Sendes med almindelig post.
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedUcentrifugeret:
I klimaskab (20°-22° C): 10 timer

Centrifugeret og afpipetteret:
20-25 ºC: 3 dage
4-8 ºC: 14 dage
-20 ºC: 1 md
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465675
IndikationQuetiapin er et 2. generations antipsykotikum med en bredsprektret recep­tor­blokering, med 40-50 % blokering af dopamin D2-recepto­rerne.Medikamentet findes som tabletter, som gives i to daglige doser, samt som depottabletter (Seroquel Prolong, eller XR), som gives i én daglig dosis.

Koncentrationsmåling af quetiapin kan være relevant for sikre dosisoptimering og dermed opnå bedst mulig klinisk effekt og tolerabilitet. Indikationer for koncentrationsmåling omfatter bl.a. manglende klinisk effekt, svære bivirkninger ved rekommanderede doser, dosisøgning ud over rekommanderede doser, mistanke om non-compliance, mistanke om interaktion, ved høj alder og tilstedeværelse af lever- eller nyresygdom. Særligt kan det være relevant at foretage koncentrationsmåling ifm mistanke om interaktion med carbamazepin, phenytoin og lamotrigin, hvor koncentrationen af quetiapin kan nedsættes, og makrolider, atazanavir/ritonavir/lopinavir/telaprevir, SSRI og azol-præparater, hvor koncentrationen kan øges (se interaktionsdatabasen.dk)."
TolkningBiotilgængeligheden er kun ca. 10 % på grund af en betydelig førstepassagemetabolisme i leveren. Proteinbindingen er ca. 85% og fordelingsvolumen ca. 10 L/kg.Plasmahalveringstiden er ca. 7 timer og maksimal plasmakoncentration nås i løbet af 1½ -2 timer med almindelige tabletter og efter 5-6 timer med depottabletter.Stoffet metaboliseres i leveren, hovedsageligt af CYP3A4 og i mindre omfang af CYP2D6. Der dannes ca. 20 forskellige farmakologisk inaktive metabolitter og mindre end 5% af stoffet udskilles uomdannet gennem nyrerne.
Carbamazepin og andre CYP3A4-induktorer kan nedsætte plasma­koncentrationen betydeligt.
Orienterende interval
0år -200år:50-650nmol/l
Referenceinterval
Der findes ikke et egentligt terapeutisk interval for plasmakoncentrationerne. Det angivne er orienterende, i den forstand, at det dækker de koncentrationer der måles hos omkring 80% af patienterne 12 timer efter sidste dosis af almindelige tabletter i de anbefalede (typiske) doseringer.

Ved brug af depottabletter gælder følgende ved steady-state:
  • Koncentrationerne 24 timer efter sidste dosis er de samme som ovenfor, dvs. svarende til koncentrationerne 12 timer efter sidste dosis af almindelige tabletter.
  • Koncentrationerne 12 timer efter sidste dosis er omtrent de dobbelte .
TelefonsvarVærdier over 2500 nmol/L er toksiske og der bliver ringet fra laboratoriet, hvis der findes værdier over disse grænser.
Analyseusikkerhed+/- 8,8 nmol/L (2SDmax) ved niveau på 76 nmol/L
+/- 78 nmol/L (2SDmax) ved niveau på 531 nmol/L
Svartid1 uge
RådgivningVed lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage
Måleområde13 - 4000 nmol/L
AnalyseprincipHøjtryksvæskekromatografi (HPLC)
MåleprincipTandem massespektrometri
Alternativt prøvematerialeGelglas kan IKKE anvendes
Minimum prøvemængde0,5 mL
SektionMulti S
Lægefagligt ansvarligElke Hoffmann-Lücke
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Senest opdateret17-11-2021