Analysedetaljer

NavnP-Levetiracetam
NPU nr.NPU18848
PatientforberedelsePatienten skal være i steady-state og medicinfastende i mindst 12 timer inden blodprøvetagningen. Ved mistanke om forgiftning, tages prøven straks.
RørtypeGul 3,5G
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde1 ml
PrøvehåndteringPrøven skal centrifugeres og afpipetteres indenfor 10 timer efter prøvetagning.
En ucentrifugeret prøve kan sendes til lab med transportordning.
En centrifugeret og afpipetteret prøve kan sendes til lab med almindelig post.
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedUcentrifugeret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC): 10 timer
I klimaskab (20-22ºC): 10 timer
Centrifugeret og afpipetteret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC): 7 dage
På køl (4-8ºC): 7 dage
EfterbestillingMulig op til 7 dage efter analysering, hvis prøven er indenfor ovenstående holdbarhed.
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465675
IndikationMonitorering af P-Levetiacetam kan være indiceret i følgende situationer:
1. Hvis man har brug for diagnostisk hjælp ved kliniske tegn på forgiftning / bivirkninger.
2. Hvis man har et ønske om at fastlægge en individuel terapeutisk koncentration (målingen tages, når patienten er i steady-state og velbehandlet).
3. Hvis man vil undersøge om patienten tager medicinen i tvivlstilfælde om komplians.
4. Hvis man ønsker hjælp til dosisjustering hos særlige grupper (fx. børn og ældre) eller i særlige situationer (fx. graviditet eller ændringer i interagerende lægemidler).
TolkningLevetiracetam er et antiepileptika.
Mulige interaktioner: Levetiracetam har ingen kendte interaktioner.
Farmakokinetik: Fødeindtag sammen med indtag af Levetiacetam forlænger absorbtionen fra tarmen. Den maksimale plasmakoncentration af Levetiracetam nås efter 20-120 minutter, halveringstiden er 6-8 timer, og steady-state nås efter 1-2 døgn. Levetiracetam udskilles primært i nyrene. Udskillelsen er afhængig af nyrefunktionen og er forlænget hos nyfødte og hos ældre.
For yderligere detaljer, se www.promedicin.dk.
Terapeutisk interval0 - 200 år: 20 - 140 µmol/L
TelefonsvarDer ringes til rekvirenten, hvis P-Levetiracetam er > 390 µmol/L. Ved analysesvar over denne værdi skønnes det, at risikoen for betydelige bivirkninger er stor.
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 79,8 µmol/L: ± 20% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 184,7 µmol/L: ± 20% (95% konfidensinterval)
Svartid1 uge
Måleområde3 - 1000 µmol/L
AnalyseprincipHøjtryksvæskekromatografi (HPLC)
MåleprincipTandem massespektrometri
ApparaturLCMSMS
Minimum prøvemængde250 µL
SektionMulti S
Lægefagligt ansvarligElke Hoffmann-Lücke
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Senest opdateret08-06-2022