Analysedetaljer

NavnP-Acetylcholinreceptor-IgG
SynonymerAcetylcholinreceptor-Ab, ARAb
NPU nr.NPU18343
RørtypeRød 4
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde1 ml
PrøvehåndteringPrøverne centrifugeres, afpippetteres og sendes med almindelig post.
Hvis prøverne ikke kan være fremme indenfor 7 dage efter prøvetagningstidspunktet, fryses prøverne og sendes på tøris.
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedCentrifugeret og afpipetteret:
20-25 ºC: 7 dage
4-8 ºC: 7 dage
-20 ºC: 6 mdr.
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info30604283
IndikationMistanke om myasthenia gravis (MG)1.
Anbefales ikke brugt til monitorering af patienter med MG, da antistofniveauet kun i beskeden grad afspejler sygdommens aktivitet.2,3 Kan dog i få tilfælde overvejes som supplement til den kliniske kontrol.1
TolkningMG er en autoimmun neuromuskulær sygdom, hvor impulsoverførslen fra nerve til muskel er forstyrret. Tilstanden skyldes dannelse af autoantistoffer mod acetylkolin-receptoren (AChR-ab) eller funktionel beslægtede molekyler på de motoriske endeplader.4

Sygdommen opdeles i en okulær og generaliseret form. Hos de fleste debuterer sygdommen med okulære symptomer i form af ptose og diplopi, men i løbet af det første år bliver symptomerne ofte mere generaliserede. Ca. 15-25% af patienterne fortsætter med udelukkende at have okulære symptomer.1,4

Den diagnostiske sensitivitet afhænger af typen af MG. Hos patienter med generaliseret MG kan cirkulerende AChR-ab findes hos ca. 85% af patienterne, hvorimod det hos patienter med okulær MG kun kan findes hos ca. 50%. Et positiv AChR-ab svar, hos en patient med relevante symptomer og kliniske fund, anses som diagnostisk for MG.1

I få tilfælde kan AChR-ab testen være falsk positiv. AChR-ab i lav titer kan f.eks ses ved Lambert-Eaton syndrom, motorneuron-sygdomme og polymyositis.5,6,7 Meget sjældent kan ARAb ligeledes detekteres ved andre autoimmune sygdomme (primær biliær cirrose, SLE).8,9

Patienter med klinisk mistanke om MG, men som er seronegative for AChR-ab, bør yderligere undersøges for tilstedeværelsen af cirkulerende autoantistoffer mod MuSK, der er funktionel beslægtet med acetylkolin-receptoren. Hos dobbelt seronegative patienter (for AChR-ab og anti-MuSK) bør der yderligere suppleres med anti-LRP4. Måling af autoantistoffer mod andre muskekomponter (f.eks. anti-Titin) anbefales ikke.1
Referenceinterval
Fælles 18år -200år:< 0,45nmol/l
AnalyseusikkerhedVariation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 6,5 nmol/l: ±30% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 15,2 nmol/l: ±30% (95% konfidensinterval)
Svartid1 uge
Måleområde0,45 - 20 nmol/l
Kildebeskrivelse1. Andersen H et al; Retningslinjer for myastenibehandlingen i Danmark 2017; arbejdsgruppe under Dansk Neurologisk Selskab.
2. Sanders DB et al; Muscle Nerve. 2014 Apr;49(4):483-6
3. Wang L et al; Brain and behavior 2021; 11(7): e02203.
4. Gilhus NE; N Engl J Med. 2016 Dec 29;375(26):2570-2581.
5. Lennon VA et al; Neurology 1997;48(Suppl 5): S23-S27.
6. Howard FM et al; Ann N Y Acad Sci. 1987;505:526-38.
7. Mittag TW et al; N Engl J Med. 1980 Apr 10;302(15):868.
8. Sundewall AC et al; Acta Med Scand. 1985;217(5):519-25.
9. Pascuzzi RM et al; Ann N Y Acad Sci. 1987;505:407-15.
AnalyseprincipELISA
MåleprincipELISA
ApparaturXantus
Alternativt prøvematerialeIkke relevant
Minimum prøvemængde500 µl
SektionMulti 4
Lægefagligt ansvarligTina Parkner
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Metode indført01-10-2023
Senest opdateret29-09-2023