Analysedetaljer

NavnP-Parietalcelle-Ab(IgG) [PCA]
NPU nr.NPU14544
RørtypeRød 4
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde1 ml
PrøvehåndteringPrøverne centrifugeres, afpippetteres og sendes med almindelig post.
Hvis prøverne ikke kan være fremme indenfor 8 timer efter prøvetagningstidspunktet, fryses prøverne og sendes på tøris.
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedCentrifugeret og afpipetteret:
20 - 25 ºC: 8 timer
4 - 8 ºC: 2 uger
-20 ºC: Længere tid
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info30604283
IndikationMistanke om perniciøs anæmi (= vitamin B12-mangel (se Pt-B12-mangel, (diagnostik)) forårsaget af autoantistoffer mod intrinsic faktor eller gastriske parietalceller eller begge) fx på grund af1,2:
  • Makrocytose med eller uden anæmi, neuropati eller glossitis
  • Andre autoimmune endokrine sygdomme fx thyroideasygdom eller type 1 diabetes mellitus
  • Dyspeptiske symptomer uden anden gastrointestinal sygdom
  • 1. gradsslægtninge med perniciøs anæmi
TolkningParietalcelle-antistof har for påvisning af perniciøs anæmi en sensitivitet på 55-82% og en specificitet på ca. 90%. Specificiteten for intrinsic faktor-antistof (P-Intrinsic faktor-Ab(IgG)) er noget højere, men denne analyse har formentlig noget lavere sensivititet.3,4

Hvis parietalcelle-antistof er positiv, og der er B12-mangel med eller uden anæmi, så er perniciøs anæmi for praktiske formål diagnosticeret.3,5,6

Hvis parietalcelle-antistof er positiv (uafhængigt af intrinsic faktor-antistof resultat), er der indikation for at henvise til gastroskopi med biopsitagning efter Sydney protokol mhp. atrofisk gastritis/screening for gastrisk malignitet (adenocarcinom/type 1 gastrisk neuroendokrin tumor).6,7,8,9

Hvis parietalcelle-antistof er negativ, bør intrinsic faktor-antistof rekvireres.

Hvis både intrinsic faktor og parietalcelle-antistof er negative, skal der ledes efter anden årsag til B12-mangel (cøliaki, bakteriel overvækst, operationer (gastric bypass/tarmresektioner) etc) - bestil evt. Vitamin B12-absorptionstesten (se P-Vitamin B12(TC-bundet)(0 d) og P-Vitamin B12(TC-bundet)(2 d)).
BemærkningerPerniciøs anæmi og autoimmun atrofisk gastritis optræder ofte sammen med andre autoimmune lidelser, herunder type 1 diabetes mellitus og autoimmune thyroidea-sygdomme.1,2
Referenceinterval18 - 200 år
Negativ: <7 x 103 arb. enh./l
Gråzone: 7 - 10 x 103 arb. enh./l
Positiv: >10 x 103 arb.enh./l

Kilde referenceinterval
EliA Parietal Cell Phadia 250 DFU version marts 2023
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 41 x 103 arb.enh./l: ±20% (95% konfidensinterval)
Svartid1 uge
Måleområde1 - 169 x 103 arb.enh./l
Kildebeskrivelse1. Devalia et al, Guidelines for the diagnosis and treatment of cobalamin and folate disorders. Br J Haematol 2014, 166: 496-513.
2. Bizzaro N, Antico A. Diagnosis and classification of pernicious anemia. Autoimmun Rev. 2014;13565-8 
3. Lahner E et al., Reassessment of intrinsic factor and parital cell autoantibodies in atrophic gastritis with respect to cobalamin deficiency. Am J Gastroenterol; 2009;1104: 2071-2079. 
4. Carmel R. Reassessment of the relative prevalences of antibodies to gastric parietal cell and to intrinsic factor in patients with pernicious anaemia: influence of patient age and race. Clin Exp Immunol 1992; 89:74. 
5.Dottori L, Pivetta G, Annibale B, Lahner E. Update on serum biomarkers in autoimmune atrophic gastritis. Clin Chem 2023:69:1114-1131. 
6. Sundhed.dk; Lægehåndbogen, Parietalcelle antistof (IgG). 
7. Banks M, Graham D, Jansen M et al. British Society of Gastroenterology guidelines on the diagnosis and management of patients at risk of gastric adenocarcinoma. Gut 2019; 68: 1545-1575. 
8. Shah SC, Piazuelo MB, Kuipers EJ, Li D. AGA clinical practice update on the diagnosis and management of atrophic gastritis: expert review. Gastroenterology 2021; 161: 1325-1332. 
9. Korrespondance med overlæge,., dr. med. Jens Frederik Dahlerup, Lever-Mave-og Tarmsygdom., AUH, 2023. 
AnalyseprincipEliA
MåleprincipEnzymatisk
ApparaturPhadia
Minimum prøvemængde500 µl
SektionMulti 4
Lægefagligt ansvarligTina Parkner
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Metode indført01-10-2016
Senest opdateret27-12-2023