Analysedetaljer

NavnP-Sertralin
SynonymerZoloft
NPU nr.NPU09364
PatientforberedelsePatienten skal være i steady-state og medicinfastende i mindst 12 timer inden blodprøvetagningen. Ved mistanke om forgiftning, tages prøven straks.
RørtypeRød 6
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde1 mL
PrøvehåndteringPrøven kan henstilles i op til 10 timer i klimaskab ved 20°-22°C.
Prøven skal centrifugeres og afpipetteres indenfor 10 timer efter prøvetagning.
En ucentrifugeret prøve kan sendes til lab med transportordning.
En centrifugeret og afpipetteret prøve kan sendes til lab med almindelig post.
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedUcentrifugeret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC): 10 timer
I klimaskab (20-22°C): 10 timer
Centrifugeret og afpipetteret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC): 5 døgn
På køl (4-8ºC): 14 døgn
På frys (-20ºC): 1 år
Holdbarheden er baseret på reference [1, 2] og interne data.
EfterbestillingMulig hvis prøven er indenfor ovenstående holdbarhed.
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465675
IndikationSertralin er et antidepressivum af typen "Selective Serotonin Reuptake Inhibitor" (SSRI).
Koncentrationsbestemmelse af Sertralin kan være relevant for at sikre optimal dosis i forhold til klinisk effekt og tolerance. Fx.
1. Ved ønske om monitorering af koncentrationen i forhold til terapeutisk interval.
2. Ved brug for diagnostisk hjælp ved særlige bivirkninger eller tegn på forgiftning.
3. Ved ønske om undersøgelse af kompliance.
4. Ved ønske om hjælp til dosisjustering hos særlige grupper (fx. børn og ældre) eller i særlige situationer (fx. graviditet, lever- og eller nyresygdom, eller interagerende lægemidler).
Tolkning Farmakokinetik: Maksimal serumkoncentration nås efter 4-8 timer og steady-state nås indenfor ca. 1 uge. Halveringstiden er ca. 26 timer.
For yderligere detaljer, se www.promedicin.dk.
For info om interagerende lægemidler, se www.interaktionsdatabasen.dk.
Bemærkninger Terapeutisk interval: Det angivne terapeutiske interval er vejledende, dvs. at det dækker det koncentrationsområde, som ses hos de patienter, der behandles med de anbefalede (eller typiske) doser.
Terapeutisk interval25 - 150 nmol/L
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 53 nmol/L: ± 30% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 218 nmol/L: ± 30% (95% konfidensinterval)
Svartid1 uge
RådgivningVed lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage
Måleområde5 - 800 nmol/L
Kildebeskrivelse[1] Heller et al,Ther Drug Monit 2004. Vol 26: 459-461.
[2] Petrides et al, Clinical Biochemistry 2014. Vol 47:73-79.
AnalyseprincipHøjtryksvæskekromatografi (HPLC)
MåleprincipTandem massespektrometri
ApparaturLCMSMS
Alternativt prøvematerialeGelglas kan IKKE anvendes
Minimum prøvemængde0,5 mL
SektionMulti S
Lægefagligt ansvarligElke Hoffmann-Lücke
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Senest opdateret24-05-2022