Analysedetaljer

NavnP-Lamotrigin
NPU nr.NPU08732
PatientforberedelsePatienten skal være i steady-state og medicinfastende i mindst 12 timer inden blodprøvetagningen. Ved mistanke om forgiftning, tages prøven straks.
RørtypeGul 3,5G
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde1 mL
PrøvehåndteringPrøven skal centrifugeres og afpipetteres indenfor 10 timer efter prøvetagning.
En ucentrifugeret prøve kan sendes til lab med transportordning.
En centrifugeret og afpipetteret prøve kan sendes til lab med almindelig post.
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedUcentrifugeret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC): 10 timer
I klimaskab (20-22ºC): 10 timer
Centrifugeret og afpipetteret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC): 7 dage
På køl (4-8ºC): 7 dage
EfterbestillingMulig op til 7 dage efter analysering, hvis prøven er indenfor ovenstående holdbarhed.
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465675
IndikationMonitorering af P-Lamotrigin kan være indiceret i følgende situationer:
1. Hvis man har brug for diagnostisk hjælp ved kliniske tegn på forgiftning / bivirkninger.
2. Hvis man har et ønske om at fastlægge en individuel terapeutisk koncentration (målingen tages, når patienten er i steady-state og velbehandlet).
3. Hvis man vil undersøge om patienten tager medicinen i tvivlstilfælde om komplians.
4. Hvis man ønsker hjælp til dosisjustering hos særlige grupper (fx. børn og ældre) eller i særlige situationer (fx. graviditet eller ændringer i interagerende lægemidler).
TolkningLamotrigin er et antiepileptika og kan herudover bruges til at behandle Lennox-Gastaut syndrom og til at forebygge depressive episoder ved bipolar sygdom.
Mulige interaktioner: Lægemidler, der inducerer glucuronideringen af Lamotrigin, fx visse Antiepileptika (Carbamazepin, Phenobarbital, Phenytoin og Primidon), visse proteasehæmmere (Atazanavir, Lopinavir og Ritonavir) og hormonale kontraceptiva sænker plasmakoncentrationen af Lamotrigin i betydelig grad.
Farmakokinetik: Den maksimale plasmakoncentration af Lamotrigin nås efter 3 timer, halveringstiden er 15-35 timer, og steady-state nås efter 3-6 døgn. Lamotrigin metaboliseres i leveren, overvejende til N-glucoronider. Udskillelsen er hurtigere hos børn og gravide og langsommere hos ældre.
For yderligere detaljer, se www.promedicin.dk.
Terapeutisk interval0 - 200 år: 10 - 50 µmol/L
TelefonsvarDer ringes til rekvirenten, hvis P-Lamotrigin er > 75 µmol/L. Ved analysesvar over denne værdi skønnes det, at risikoen for betydelige bivirkninger er stor.
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 17,6 µmol/L: ± 20% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 41,6 µmol/L: ± 20% (95% konfidensinterval)
Svartid1 uge
Måleområde2 - 300 µmol/L
AnalyseprincipHøjtryksvæskekromatografi (HPLC)
MåleprincipTandem massespektrometri
ApparaturLCMSMS
Minimum prøvemængde250 µL
SektionMulti S
Lægefagligt ansvarligElke Hoffmann-Lücke
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Senest opdateret08-06-2022