Analysedetaljer

NavnP-Renin
SynonymerRenin
NPU nr.NPU03351
GruppeDel af gruppen:
P-Aldosteron/Renin
PatientforberedelseAnalysens referenceintervaller kan anvendes hvis patienten har haft enten almindelig oppegående aktivitet minimum 30 minutter eller været liggende i mindst 30 minutter.
RørtypeLilla 6
PrøvematerialeK-EDTA plasma
Prøvemængde1 ml
PrøvehåndteringCentrifugeres og afpipetteres inden 1 timer efter prøvetagning. Sendes med almindelig post eller på tøris.
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedCentrifugeret og afpipetteret
20 - 25º C: 3 dage
2 - 8º C: Må ikke køles
-20º C: >2 måneder (max 4 fryse/tø)
-80º C: >2 måneder (max 4 fryse/tø)
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info30604283
Indikation
  • Mistanke om primær hyperaldosteronisme (patienter med veldokumenteret hypertension samt et eller flere af følgende karakteristika: Hypokaliæmi, svær eller terapiresistent hypertension, <40 år, binyre incidentalomer eller genetisk disposition (autosomalt dominant). Ved den initiale screening bestemmes samhørende værdier af P-Aldosteron og P-Renin (evt. P-Aldosteron/renin ratio).
  • Som kontrol af behandling med mineralokortikoid ved fx binyrebarkinsufficiens
  • Som led i udredning og behandling af adrenogenitalt syndrom
  • Mistanke om sekundær pseudohypoaldesteronisme (ses særligt hos børn <3 mdr.)
TolkningHøj: Primær binyrebarkinsufficiens (inkl. Addisons sygdom), renovaskulær hypertension, hjerteinsufficiens, cirrose, nefrose, reninproducerende tumor (sjælden), Bartters og Gittelmans syndrom (autosomalt recessivt nedarvede defekter i nyretubuli), salttabende nefropati, diuretikabehandling, adrenogenitalt syndrom (salttabende) og sekundær pseudohypoaldesteronisme.
Lav: Primær hyperaldosteronisme, adrenogenitalt syndrom (11-beta hydroxylase mangel, 17-alpha hydroxylase mangel).

Ved indtag af biotinholdige kosttilskud vil P-Renin være falsk for lav. Derfor bør biotinholdigt kosttilskud pauseres minimum 3 dage forud for blodprøven.
BemærkningerI NBV "Primær hyperaldosteronisme(PHA) Dansk Endokrinologisk Selskab, tovholder Ebbe Eldrup et al,2019", står der vedr. patientforberedelse:
  • Patienten skal være normokaliæmisk.
  • Tilstræbes normal/rigeligt indtag af natrium (øge undersøgelsens sensitivitet)
  • Blodprøven anbefales rekvireret til morgentimerne (kl. 07-10)
  • Lakrids (glycyrrhizinsyre) seponeres 4 uger forud
  • Kaliumbesparende diuretika, loop og thiazid diuretika skal pauseret om muligt mindst 4 uger forud
  • ACE-inhibitorer, angiotensin II-receptorantagonister, dihydropyridin calciumantagonister, alfa-receptor agonister, beta-blokkere og NSAID anbefales pauseret om muligt 2 uger forud
ReferenceintervalReferenceinterval (oppegående i mindst 30 minutter)
0 - 8 år20,0 - 158,4 x10-3 int.enh./l
9 - 18 år15,0 - 99,1 x10-3 int.enh./l
18 - 200 år5,3 - 99,1 x10-3 int.enh./l

Referenceinterval (liggende i mindst 30 minutter)
18 - 200 år4,2 - 59,7 x10-3 int.enh./l
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 15,1 x 10-3 int.enh./l: ±20% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 338 x 10-3 int.enh./l: ±20% (95% konfidensinterval)
Svartid1 uge
Måleområde1,8 - 550 x10-3 int.enh./l
AnalyseprincipCLIA
MåleprincipCLIA
ApparaturiSYS
Alternativt prøvematerialeIkke relevant
Minimum prøvemængde250 µl
SektionMulti 4
Lægefagligt ansvarligTina Parkner
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Metode indført01-02-2016
Senest opdateret28-04-2022