Analysedetaljer

NavnP-Progesteron
SynonymerLutealhormon
NPU nr.NPU03242
RørtypeGul 3,5G
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde1 ml
PrøvehåndteringPrøverne centrifugeres, afpippetteres og sendes med almindelig post.
Hvis prøverne ikke kan være fremme indenfor 2 dage efter prøvetagningstidspunktet, fryses prøverne og sendes på tøris.
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedCentrifugeret og afpipetteret:
20-25 ºC: 2 dage
4-8 ºC: 5 dage
-20 ºC: 6 mdr. (må kun fryses én gang)
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info30604283
IndikationKan anvendes af specialister som supplerende oplysning til vurdering af corpus luteum/placenta funktion, mistanke om anovulation, udredning af menstruationsforstyrrelser, udredning af vise tumorer (f.eks. mola hydatidosa eller choriocarcinom) eller mistanke om medfødt enzymdefekt i steroidstofskiftet 1.
Anvendes ved fertilitetsbehandling kun til kontrol af ovulationsinduktion [Tel. korr., prof. J. Ingerslev, Fertilitetsklinikken, AUH].
Er som udgangspunkt ikke indiceret i almen praksis. Indgår ikke i standardudredning for blødningsforstyrrelser2 eller infertilitet3 og anvendes ikke i forbindelse med svangreomsorg 4.
TolkningHøje værdier ses ved mola hydatidosa, choriocarcinom, lipoid ovarietumor, theca luteincyster, retineret placenta og ved adrenal hyperplasi som følge af 21-, 17- eller 11-beta-hydroxylasemangel samt evt. ved levercirrose.
Lave værdier i lutealfasen hos kvinder i fertil alder ses ved anovulatoriske menstruationscykler og ved brug af p-piller. Lave værdier under graviditet ses ved insufficient funktion af corpus luteum/placenta 1.
Referenceinterval
Kvinde 50år -200år:< 0,7nmol/l
Mand 18år -200år:< 0,7nmol/l
 Raske kvinder
Follikel fase <3,7 nmol/l
Ovulatorisk fase <57 nmol/l
Luteal fase 3,4-84 nmol/l

Raske gravide kvinder
1. trimester 30-143 nmol/l
2. trimester 72-299 nmol/l
3. trimester 181-795 nmol/l
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 34 nmol/l: ±8% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 84 nmol/l: ±8% (95% konfidensinterval)
Biologisk variation: ±37% (95% konfidensinterval)

Kritisk forskel: En ændring på mere end 52,4% mellem to analyseresultater er statistisk signifikant ud fra usikkerheden på analyseresultatet og den biologiske variation.
SvartidFørste hverdag efter modtagelse af prøven.
Måleområde0,7 - 1910 nmol/l
Kildebeskrivelse1. Lyngbyes Laboratoriemedicin, 2. udgave 2010, s 420-422.
2. Blødningsforstyrrelser hos kvinder i almen praksis, DSAM klinisk vejledning, 2007.
3. Sundhed.dk. Region Midtjylland, praksisinformation, forløbsbekrivelse, Fertilitetsudredning. Tilgået 30-06-2016
4. Sundhedsstyrelsen, Anbefalinger for svangreomsorgen, 2013
AnalyseprincipECLIA
MåleprincipECLIA
ApparaturCobas 8000
Alternativt prøvematerialeLi-heparin og EDTA plasma
Minimum prøvemængde250 µl
SektionMulti 4
Lægefagligt ansvarligTina Parkner
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Metode indført01-03-2008
Senest opdateret01-04-2022