Analysedetaljer

NavnP-Lutropin [LH]
SynonymerLuteiniserende hormon
NPU nr.NPU02618
RørtypeGul 3,5G
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde1 ml
PrøvehåndteringPrøverne centrifugeres, afpippetteres og sendes med almindelig post.
Hvis prøverne ikke kan være fremme indenfor 5 dage efter prøvetagningstidspunktet, fryses prøverne og sendes på tøris.
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedCentrifugeret og afpipetteret:
20-25 ºC: 5 dage
4-8 ºC: 14 dage
-20 ºC: 6 mdr. (må kun fryses én gang)
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info30604283
IndikationDiagnostik af sygdomme i hypothalamus-hypofyse-gonadesystemet, herunder udredning af hypogonadisme, blødningsforstyrrelser og pubertetsforstyrrelser. Infertilitet og beregning af ovulationstidspunkt.1,2
TolkningResultater af analysen skal ses i sammenhæng med patientens alder, køn og kliniske symptomer. For fertile kvinders vedkommende også menstruationscyklus. Plasmakoncentrationerne udviser desuden en betydelig irregulær døgnvariation.1,2

Høje værdier ses ved skade, degeneration eller sygdom i gonaderne og derved manglende negativ feedback (fx Turners syndrom, Klinefelters syndrom, aplasia testis eller kastration). Hos postmenopausale kvinder og ved central pubertas præcox. Bestemmelse af LH kan være vejledende for fastlæggelse af ovulationstidspunktet (LH peak).1,2

Vedvarende forhøjet LH, og LH/FSH ratio>1 ses ofte ved polycystisk ovariesyndrom.1

Lave værdier ses ved skade eller sygdom i hypothalamus og hypofysen (fx hypothalamisk amenoré, hypogonadotrop hypogonadisme, anorexia nervosa, stress og alvorlig sygdom). Ved øget negativ feedback under graviditet og ved brug af p-piller. Ved perifer pubertas præcox som følge af hormonproducerende tumorer samt ved adrenogenitalt syndrom.1,2
Referenceinterval
Kvinde 0måned -6måned:< 8,2int.enh./l
Kvinde 6måned -12år:< 1,3int.enh./l
Kvinde 50år -200år:9,2-65int.enh./l
Mand 0måned -6måned:< 6,2int.enh./l
Mand 6måned -14år:< 2,0int.enh./l
Mand 14år -18år:1,3-8,4int.enh./l
Mand 18år -200år:2,0-10,5int.enh./l
 Fertile kvinder 12 - 50 år
- Follikulær fase 2,3 - 15,0 int.enh./l
- Ovulatorisk fase 10,4 - 91 int.enh./l
- Luteal fase 1,5 - 15,0 int.enh./l
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 21 int.enh./l: ±6,0% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 73 int.enh/l: ±6,0% (95% konfidensinterval)
Biologisk variation: ±45,6% (95% konfidensinterval)

Kritisk forskel: En ændring på mere end 63,7% mellem to analyseresultater er statistisk signifikant ud fra usikkerheden på analyseresultatet og den biologiske variation.
SvartidFørste hverdag efter modtagelse af prøven.
Måleområde0,3 - 200 int.enh./l
Kildebeskrivelse1. Lægehåndbogen, sundhed.dk ("Lutropin (LH)"), tilgået 21/4-2023
2. Medicinsk Kompendium, 19. udgave 2019
AnalyseprincipECLIA
MåleprincipECLIA
ApparaturCobas 8000
Alternativt prøvematerialeLi-heparin-, K2-EDTA- eller K3-EDTA-plasma
Minimum prøvemængde250 µl
SektionMulti 4
Lægefagligt ansvarligTina Parkner
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Metode indført01-03-2008
Senest opdateret26-04-2023