Analysedetaljer

NavnP(vB)-CO2 total
SynonymerTotal CO2
NPU nr.NPU01472
RørtypeGrøn 4
PrøvematerialeLithium-Heparin plasma
Prøvemængde1 ml
PrøvehåndteringCentrifugeres og afpipetteres inden 10 timer efter prøvetagning. Sendes med almindelig post.
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedUcentrifugeret:
I klimaskab (20°-22° C): 10 timer

Centrifugeret og afpipetteret:
20-25 ºC: 1 dag
4-8 ºC: 7 dage
-20 ºC: 1 måned
EfterbestillingMuligt op til 6 timer efter analysering
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465866
IndikationAnvendes som screening ved mistanke om metabolisk acidose eller alkalose (hos patienter med normal respiration).
TolkningAnalysen anvendes ved screening af metabolisk acidose eller alkalose (hos patienter med normal respiration). Lave værdier taler for metabolisk acidose, høje værdier for metabolisk alkalose. Ændring i P(vB)-Carbondioxid benyttes som et nogenlunde støkiometrisk mål for ændring i base-excess. Ved abnormt fund bør der rekvireres en komplet syre-base-status. Se også Syre-base-status, arteriel og Ecv(aB)-Base excess.

Analysen omfatter fysisk opløst carbondioxid, kulsyre og bicarbonat-ion. Bicarbonat udgør normalt 95 % af total carbondioxid, og analysen afspejler derfor hovedsageligt syre-base-balancens metaboliske komponent.
Referenceinterval
Fælles 0år -3år:23-32mmol/l
Kvinde 3år -200år:23-32mmol/l
Mand 3år -200år:25-32mmol/l
TelefonsvarDer ringes til almen praksis hvis P(vB)-CO2 total er < 8 eller > 40 og fundet er nyt.
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 19 mmol/l: ± 9,40% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 35 mmol/l: ± 9,40% (95% konfidensinterval)
Biologisk variation: ± 8,0% (95% konfidensinterval)
Kritisk forskel: En ændring på mere end 17% mellem to analyseresultater er statistisk signifikant.
SvartidSamme dag (Døgnet rundt)
RådgivningVed lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage
Måleområde10-40 mmol/l
AnalyseprincipEnzymatisk reaktion
MåleprincipAbsorptionsfotometri
ApparaturAtellica CH
Alternativt prøvematerialeSerum
Minimum prøvemængde100 µl
SektionKemi
Lægefagligt ansvarligSøren Andreas Ladefoged
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Metode indført16-06-2008
Senest opdateret17-01-2022