Analysedetaljer

NavnB-Celler(GPI-fattige)[PNH] gruppe
AnalyseforkortelsePNH-GPI
NPU nr.NPU54995
RørtypeLilla 4
PrøvematerialeK-EDTA blod
Prøvemængde4 ml
PrøvehåndteringSendes kun efter telefonisk aftale (2477 8066).
Må ikke centrifugeres. Må kun tages på hverdage, mandag til torsdag og sendes samme dag. Prøverne skal modtages i Blodbank og Immunologi, AUH, inden for 24 timer efter prøvetagning. Prøverne sendes ved stuetemperatur.
Holdbarhed48 timer
AnalysestedBlodbank og Immunologi AUH - Vævstypelab (KIAvæv)
Telefon for yderligere info24778068
IndikationDAT-negativ hæmolytisk tilstand. Hæmolytisk tilstand ledsaget af glat muskel dystoni (dysfagi, abdominalsmerter, dyspnoe, erektil dysfunktion). Aplastisk anæmi / myelodysplastisk syndrom (på diagnosetidspunkt og årlig monitorering). Uforklaret eller atypisk venøs / arteriel tromboemboli. Organsvigt (nyre- eller lever) ledsaget af hæmolyse.
TolkningPNH er en erhvervet, kronisk, klonal stamcellesygdom i knoglemarven. Erytrocytter, granulocytter og monocytter, der har den klonale defekt, vil mangle eller delvist mangle GPI-forankrede overfladeproteiner, mens de øvrige erytrocytter, granulocytter og monocytter har normal ekspression af disse overfladeproteiner.
Ved tilstedeværelse af en PNH-klon, vil nylig blodtransfusion reducere PNH klonstørrelsen på erytrocytter i forhold til klonstørrelsen på granulocytter (og monocytter). Granulocytterne er derfor ofte et bedre mål for PNH-klonens reelle størrelse. Se i øvrigt analysesvar.
BemærkningerIndeholder:
NPU29063, Erc(B)-Erythrocyt(GPI-fattige)[PNH]
NPU29062, Grc(B)-Granulocyt(GPI-fattige)[PNH]
NPU29768, Mono(B)-Monocyt(GPI-fattige)[PNH]

SvartidIndenfor 3 hverdage
Lægefagligt ansvarligTrine Korsholm
Senest opdateret03-11-2020