Analysedetaljer

NavnP-Itraconazol+Hydroxyitraconazol
AnalyseforkortelseItr+Hy-Itr
NPU nr.NPU29696
PatientforberedelsePatienten er i behandling med Itraconazol. For korrekt tolkning af svar skal prøven tages umiddelbart før næste dosering af præparatet (dalværdi).
RørtypeRød 6
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde1 mL
PrøvehåndteringPrøven skal centrifugeres og afpipetteres indenfor 10 timer efter prøvetagning.
En ucentrifugeret prøve kan sendes til lab med transportordning.
En centrifugeret og afpipetteret prøve kan sendes til lab med almindelig post.
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedUcentrifugeret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC): 10 timer
I klimaskab (20-22ºC): 10 timer
Centrifugeret og afpipetteret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC): 5 dage
På køl (4-8ºC): 5 dage
På frys (-20ºC): 30 dage
EfterbestillingMulig, hvis prøven er indenfor ovenstående holdbarhed.
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465675
IndikationItraconazol er et svampemiddel med et relativt snævert terapeutisk interval.
Terapeutisk koncentrationsmonitorering anbefales af Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) 1-2 gange ugentligt, indtil relevant niveau og steady-state er nået, samt ved ændring af forhold, der kan have indflydelse på serum niveauet [1].
Biotilgængeligheden kan variere på grund af medicin interaktion, varierende optagelse, metabolisme eller udskillelse, hvilket medfører risiko for insufficient behandling eller toksicitet.
Ved profylaktisk behandling er behovet for serum koncentrationsmåling omdiskuteret.
Steady-state ved peroral behandling med Itraconazol opnås i reglen først efter ca. 15 dages behandling.
TolkningSvaret angiver den samlede koncentration af Itraconazol og dens aktive metabolit Hydroxyitraconazol.
Tolkning af serum dalværdier (summen):
Koncentration: < 0,5 mg/L: Under terapeutisk niveau. Risiko for manglende behandlingsresponds.
Koncentration: > 0,5 mg/L: Terapeutisk niveau ved profylakse.
Koncentration: > 1,0 mg/L: Terapeutisk niveau ved behandling.
Koncentration: > 15 mg/L: Risiko for øget forekomst af bivirkninger.
Mulige interaktioner:
Kombinationsbehandling med flere svampemidler interferer IKKE med analysen.
For yderligere detaljer, se [1-3] og www.promedicin.dk.
Terapeutisk intervalSe "Tolkning"
AnalyseusikkerhedItraconazol:
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 0,52 mg/L: ± 20% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 1,26 mg/L: ± 20% (95% konfidensinterval)
Hydroxyitraconazol:
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 0,66 mg/L: ± 20% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau1,54 mg/L: ± 20% (95% konfidensinterval)
Analysemetodernes linearitet over 10 mg/L er ikke kendt. Målte værdier over 10 mg/L er derfor behæftet med en ukendt usikkerhed.
Svartid1 uge
RådgivningVed lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage
MåleområdeMåleområde Itraconazol (NPU27331): 0,5 - 10 mg/L
Måleområde Hydroxyitraconazol (NPU27332): 0,5 - 10 mg/L
Samlet svarinterval: 0,5 - 20 mg/L
Kildebeskrivelse[1] https://rads.dk/behandlingsvejledninger/infektioner
[2] Itraconazole for Aspergillus spp.: Rationale for the EUCAST clinical breakpoints, version 2.0
[3] Itraconazole and Candida spp.: Rationale for the EUCAST clinical breakpoints, version 1.0
AnalyseprincipHøjtryksvæskekromatografi (HPLC)
MåleprincipTandem massespektrometri
ApparaturLCMSMS
Minimum prøvemængde0,5 mL
SektionMulti S
Lægefagligt ansvarligElke Hoffmann-Lücke
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Senest opdateret17-11-2021