Analysedetaljer

NavnP-Basisk fosfatase, knogletype
AnalyseforkortelseBasF-KnTy
NPU nr.NPU28741
RørtypeRød 4
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde1 ml
PrøvehåndteringCentrifugeres
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedCentrifugeret og afpipetteret:
20-25 ºC: 14 dage
2-8 ºC: 14 dage
-20 ºC: 1 år
-80 ºC: 39 mdr.
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info30604283
IndikationDiagnostik og kontrol af knoglesygdomme med øget osteoblastaktivitet1,3. Bør ikke anvendes ved leversygdom, da analysen i så fald vil være falsk forhøjet pga. krydsreaktion til levertypen af basisk fosfatase. I stedet kan analysen P-basisk fosfatasetype gruppe, NPU57047 anvendes. Ved uafklaret forhøjet basisk fosfatase bør analysen fraktioneret basisk fosfatase derfor også anvendes.1,2
TolkningAnvendes som markør for øget knogleopbygning, ved osteoblastiske metastaser og mineraliseringsdefekter eller som led i øget knogleomsætning.1,3
Meget høje/høje værdier kan ses ved Pagets sygdom, skeletmetastaser (fx cancer prostata), osteosarkom, svær osteroporose og svær osteomalaci/rakitis.1,3
Moderat/let høje værdier kan ses ved primær hyperparathyroidisme, skeletmatastaser (fx cancer mammae), moderat osteoporose og ved helende frakturer.1,3
Hos kvinder stiger værdierne efter menopause med ca. 30%.1,3
Isoleret osteolytiske tilstande betinget af øget knoglenedbrydning giver sædvanligvis ikke anledning til forhøjede værdier.
Metoden medbestemmer basisk fosfatase af levertype med op til 15-20 %. Denne medbestemmelse stiger ved høje værdier af levertypen, hvorfor analysen er bedst indiceret i patienter uden leverpåvirkning.1-2

Referencer
1. Broyles D.L. et Al. Analytical and clinical performance characteristics of Tandem-MP Ostase, a new immunoassay for serum bone alkaline phosphatase; Clinical Chemistry, p.2139-2147 (44:10); 1998
2. Price C.P. et Al. Mass versus activity: validation of an immunometric assay for bone alkaline phosphatase in serum; Ann Clin Biochem, p.405-412 (32); 1995
3. Lyngbye J et Al. Lyngbyes Laboratoriemedicin, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, s.108-109 (2.udg); 2010
BemærkningerKnoglespecifik basisk fosfatase har fordele frem f.eks. andre knoglemarkør, såsom osteocalcin, pga. en ret lang halveringstid i plasma (1-3 døgn), hvorfor der næsten ikke er døgnvariation. Desuden påvirkes niveauet, modsat osteocalcin, ikke af nyreinsufficiens, da knoglespecifik basisk fosfatase ikke udfiltreres i glomeruli. Såvel knoglespecifik basisk fosfatase som osteocalcin kan være misvisende hos patienter under behandling med vitamin D (calcitriol), fordi syntesen af begge markører reguleret af D-vitamin3.
ReferenceintervalMænd 18 - 200 år: 7,5 - 26,1 µg/l
Kvinder præ-menopause (18 - 49 år): 6,0 - 22,7 µg/l
Kvinder post-menopause (50 - 200 år): 8,1 - 31,6 µg/l
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 6,5 µg/l: ±20% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 44,4 µg/l: ±20% (95% konfidensinterval)
Biologisk variation: ±12,4% (95% konfidensinterval)

Kritisk forskel: En ændring på mere end 33% mellem to analyseresultater er statistisk signifikant ud fra usikkerheden på analyseresultatet og den biologiske variation.
Svartid1 uge
Måleområde1,0 - 150,0 µg/l
AnalyseprincipImmunkemisk reaktion
MåleprincipKemiluminometrisk måling
ApparaturiSYS
Minimum prøvemængde250 µl
SektionMulti 4
Lægefagligt ansvarligTina Parkner
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Metode indført01-04-2015
Senest opdateret17-11-2021