Analysedetaljer

NavnP-Tryptase
AnalyseforkortelseTryptase
NPU nr.NPU19926
RørtypeGul 3,5G
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde1,5 ml
PrøvehåndteringCentrifugering og afpipettering: Senest 10 timer efter prøvetagning.
Opbevaring: Se under holdbarhed.
Forsendelse: Sendes med transportordning.
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedUcentrifugeret:
I klimaskab (20°-22° C): 10 timer

Centrifugeret og afpipetteret:
20-25 ºC: 2 dage
4-8 ºC: 1 uge
-20 ºC: Længere tid (undgå gentagen nedfrysning og optøning)
EfterbestillingMuligt op til 36 timer efter analysering.
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465641
IndikationMistanke om anafylaksi eller systemisk mastocytose.
Ved anafylaksi tages to prøver. Første (peak) bør tages fra 15 minutter til 3 timer efter reaktionen og den anden (baseline) efter minimum 24 timer.
TolkningTidsafhængige ændringer i P-Tryptase støtter diagnosen anafylaktisk reaktion, men fravær af ændringer i P-Tryptase udelukker ikke anafylaksi. P-Tryptase er maksimal 1 - 2 timer efter reaktionen (T½: 2 timer). Forhøjede værdier kan dog måles op til 24 timer efter debut af tilstanden. En klinisk signifikant stigning i P-tryptase er beskrevet som: Peak > 1,2 x baseline + 2ng/mL) (1).

Anafylaksi er en alvorlig akut allergisk reaktion og den initiale diagnose er klinisk. P-Tryptase kan anvendes til efterfølgende verifikation af diagnosen. Reaktion forårsages af frigivelse af mediatorer, herunder tryptase, fra mast celler og basofile leukocytter.

Systemisk mastocytose: Forhøjet baseline P-Tryptase ( > 20 µg/l) indgår som et "minor" kriterium i WHOs diagnostiske kriterier. Mastocytose er en gruppe af sygdomme karakteriseret ved excessiv proliferation af mastceller.

Forhøjede niveauer af P-Tryptase ses også ved akut myeloid leukæmi, myelodysplastiske syndromer, hypereosinofilt syndrom (myelocytisk variant) og onchocerciasis (under aktiv behandling).

1. Valent P, Akin C, Arock M, et al. Definitions, criteria and global classification of mast cell disorders with special reference to mast cell activation syndromes: A consensus proposal. Int Arch Allergy Immunol 2012.
Referenceinterval0 - 200 år: <11,0 µg/l
AnalyseusikkerhedUsikkerheden på analyseresultatet på niveau 9,5 ug/L er ±20%.
Beregningen af en klinisk signifikant stigning: Se formel under tolkning.
Svartid1 uge
Måleområde1,0 - 200 µg/l
AnalyseprincipImmunoCAP
MåleprincipEnzymatisk
ApparaturPhadia
Alternativt prøvematerialeLithium-Heparin plasma, K-EDTA plasma
Minimum prøvemængde500 µl
SektionHæmatologi
Lægefagligt ansvarligMie Samson
AkkrediteretJa
Metode indført15-08-2016
Senest opdateret04-08-2020