Analysedetaljer

NavnP-Paliperidon
SynonymerHydroxy-risperidon, Invega
AnalyseforkortelseRisp-m
NPU nr.NPU18359
GruppeDel af gruppen:
Risperidon (inkl. aktiv metabolit)
PatientforberedelsePatienten skal instrueres om at vente med morgenmedicinen indtil blodprøven er taget. Ved mistanke om forgiftning tages prøven straks.
RørtypeRød 6
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde1 mL
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedUcentrifugeret:
I klimaskab (20°-22° C): 10 timer

Centrifugeret og afpipetteret:
20-25 ºC: 5 dage
4-8 ºC: 4 uger
-20 ºC: 2 mdr
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465675
IndikationPaliperidon er risperidons aktive hovedmetabolit. Det er et 2. generations antipsykotikum med blokering af dopamin D2- og serotonin (Type 2) receptorerne.



Medikamentet fin­des som depottabletter, der almindeligvis tages 1 gang i døgnet (om morgenen).
Medikamentet findes som depottabletter, der almindeligvis tages 1 gang i døgnet (om morgenen). Koncentrationsmåling af paliperidon kan være relevant for sikre dosisoptimering og dermed opnå bedst mulig klinisk effekt og tolerabilitet. Indikationer for koncentrationsmåling omfatter bl.a. manglende klinisk effekt, svære bivirkninger ved rekommanderede doser, dosisøgning ud over rekommanderede doser, mistanke om non-compliance, mistanke om interaktion (se interaktionsdatabasen.dk), ved høj alder og tilstedeværelse af lever- eller nyresygdom. Særligt kan det være relevant at foretage koncentrationsmåling ifm mistanke om interaktion med carbamazepin.
TolkningBiotilgængeligheden er omkring 30%, proteinbindingen er omkring 75%, og fordelingsvolumen er omkring 0,8 L/kg. Den maksimale plasmakoncentration nås ca. 24 timer efter indtagelsen af en dosis, og plasmahalveringstiden er omkring 24 timer. Steady state koncentrationen nås inden for 4-5 døgn.



Ca. 80% udskilles gennem nyrerne og ca. 10% med fæces.
Terapeutisk interval
0 år - 200 år: 15 - 125 nmol/L



Der findes ikke et egentligt terapeutisk interval for plasmakoncentrationerne. Det angivne er orienterende, i den forstand, at det dækker de koncentrationer er målt hos omkring 80% af de patienter, som behandles med de typiske doser.
TelefonsvarVærdier over 500 nmol/L er toksiske og der bliver ringet fra laboratoriet, hvis der findes værdier over disse grænser.
Analyseusikkerhed+/- 1,6 nmol/L (2SDmax) ved niveau på 14 nmol/L
+/- 11 nmol/L (2SDmax) ved niveau på 102 nmol/L
Svartid1 uge
RådgivningVed lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage
Måleområde2 - 900 nmol/L
AnalyseprincipHøjtryksvæskekromatografi (HPLC)
MåleprincipTandem massespektrometri
Alternativt prøvematerialeGelglas kan IKKE anvendes
Minimum prøvemængde0,5 mL
SektionMulti S
Lægefagligt ansvarligElke Hoffmann-Lücke
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Senest opdateret17-11-2021