Analysedetaljer

NavnP-Topiramat
AnalyseforkortelseTopi
NPU nr.NPU09119
PatientforberedelsePatienten skal instrueres i at vente med morgenmedicinen, indtil blodprøven er taget. Ved mistanke om forgiftning, tages prøven straks.
RørtypeGul 3,5G
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde1 ml
PrøvehåndteringPrøven skal centrifugeres og afpipetteres indenfor 10 timer efter prøvetagning.
En ucentrifugeret prøve kan sendes til lab med transportordning.
En centrifugeret og afpipetteret prøve kan sendes til lab med almindelig post.
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedUcentrifugeret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC): 10 timer
I klimaskab (20-22ºC): 10 timer
Centrifugeret og afpipetteret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC): 7 dage
På køl (4-8ºC): 7 dage
EfterbestillingMulig op til 7 dage efter analysering, hvis prøven er indenfor ovenstående holdbarhed.
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465675
IndikationMonitorering af P-Topimarat kan være indiceret i følgende situationer:
1. Hvis man har brug for diagnostisk hjælp ved kliniske tegn på forgiftning / bivirkninger.
2. Hvis man har et ønske om at fastlægge en individuel terapeutisk koncentration (målingen tages, når patienten er i steady-state og velbehandlet).
3. Hvis man vil undersøge om patienten tager medicinen i tvivlstilfælde om komplians.
4. Hvis man ønsker hjælp til dosisjustering hos særlige grupper (fx. børn og ældre) eller i særlige situationer (fx. graviditet eller ændringer i interagerende lægemidler).
TolkningTopiramat er et Antiepileptika og kan herudover bruges til at forebygge migræne.
Mulige interaktioner: Carbamazepin, Phenytoin, Primidon, Phenobarbital og Valproat nedsætter plasmakoncentrationen af Topiramat, mens Propanolol, Amitriptylin, Lithium og Sumatriptan kan øge plasmakoncentrationen af Topiramat.
Farmakokinetik: Den maksimale plasmakoncentration af Topiramat nås efter 2-3 timer, halveringstiden er 20-30 timer, og steady-state nås efter 4-5 døgn. Absorbtionen forsinkes ved fødeindtag. Topiramat omdannes i leveren. Udskillelsen er hurtigere hos børn.
For yderligere detaljer, se www.promedicin.dk.
Terapeutisk interval0 - 200 år: 6 - 30 µmol/L
TelefonsvarDer ringes til rekvirenten, hvis P-Topiramat er > 60 µmol/L. Ved analysesvar over denne værdi skønnes det, at risikoen for betydelige bivirkninger er stor.
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 10,3 µmol/L: ± 20% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 24,2 µmol/L: ± 20% (95% konfidensinterval)
Svartid1 uge
Måleområde2 - 500 µmol/L
AnalyseprincipHøjtryksvæskekromatografi (HPLC)
MåleprincipTandem massespektrometri
ApparaturLCMSMS
Minimum prøvemængde250 µL
SektionMulti S
Lægefagligt ansvarligElke Hoffmann-Lücke
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Senest opdateret17-11-2021