Analysedetaljer

NavnP-Imipramin+desipramin
AnalyseforkortelseImi
NPU nr.NPU08627
GruppeIndeholder analyserne:
P-Desipramin
P-Imipramin
PatientforberedelsePatienten skal instrueres om at vente med morgenmedicinen indtil blodprøven er taget. Ved mistanke om forgiftning tages prøven straks.
RørtypeRød 6
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde1 ml
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedUcentrifugeret:
I klimaskab (20°-22° C): 10 timer

Centrifugeret og afpipetteret:
20-25 ºC: 7 dage
-20 ºC: 3 mdr
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465675
IndikationImipramin er et tricyklisk antidepressivum. Det findes som tabletter, der tages 1-2 gange i døgnet.
Koncentrationsmåling bør altid foretages ved behandling med TCA for at sikre dosisoptimering og opnå bedst mulig klinisk effekt og tolerabilitet (se behandlingsvejledning fra RADS: Baggrundsnotat Unipolar depression). Plasmakoncentrationen varierer betydeligt fra individ til individ efter indgift af lige store doser. Dette gælder samtlige præparater. Ca. 1 uge efter behandlingsstart tages den første plasmakoncentrationsmåling, og det vurderes om dosis skal ændres. Så længe dosisjustering pågår, må der tages blodprøve til koncentrationsbestemmelse en gang ugentlig. Indikationer for koncentrationsmåling omfatter desuden manglende klinisk effekt, svære bivirkninger ved rekommanderede doser (obs serotonergt syndrom, EKG forandringer), mistanke om non-compliance, mistanke om interaktion, ved høj alder og tilstedeværelse af hjerte, lever- eller nyresygdom og epilepsi. Særligt kan det være relevant at foretage koncentrationsmåling ifm mistanke om interaktion med terbinafin, SSRI præparater, fluvoxamin, bupropion, cimetidin, flupentixol, labetalol, clozapin, chlorpromazin, fluconazol, perphenazin, propafenon, quinidin og venlafaxin, som alle kan give en stigning i imipramin plasmakoncentrationen, og carbamazepin, som kan nedsætte nortriptylin plasmakoncentrationen (jf. interaktionsdatabasen.dk)
TolkningStoffet absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen og ved førstepassage-metabolisme i leveren omdannes imipramin delvis (ca. 50%) til demetylimipramin (desipramin), der også har antidepressiv virkning.Biotilgængeligheden udviser stor individuel variation, fra ca. 40% hos hurtige omdannere til ca. 70% hos langsomme omdannere. Den maksimale plasmakoncentration nås efter ca. 1 time og proteinbindingen er ca. 90%.Imipramin og desimipramin metaboliseres i leveren (CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 og CYP3A4). For oplysninger om interaktioner, se ovenfor

Plasmahalveringstiden er 6-18 timer for imipramin og 12-36 timer for desipramin, og steady-state nås indenfor 1 uge. Mindre end 0,1% udskilles gennem nyrerne i form af desipramin.
Terapeutisk interval
0år -200år:500-1200nmol/l
Orienterende interval0 år -200 år: 500-1200 nmol/L
Måleresultatet er summen af plasmakoncentrationerne af imipramin og desipramin.
TelefonsvarVærdier over 2.500 nmol/L er toksiske og der bliver ringet fra laboratoriet, hvis der findes værdier over denne grænse.
AnalyseusikkerhedImipramin:
+/- 10,8 nmol/L (2SDmax) ved niveau på 61,9 nmol/L
+/- 80,2 nmol/L (2SDmax) ved niveau på 439,9 nmol/L
Desipramin:
+/- 10,6 nmol/L (2SDmax) ved niveau på 61,4 nmol/L
+/- 76,2 nmol/L (2SDmax) ved niveau på 448,7 nmol/L
Svartid1 uge
RådgivningVed lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage
MåleområdeMåleområde Imipramin: 20 - 3600 nmol/L
Måleområde Desipramin: 20 - 3600 nmol/L
Samlet svarinterval: 40 - 7200 nmol/L
AnalyseprincipHøjtryksvæskekromatografi (HPLC)
MåleprincipTandem massespektrometri
Alternativt prøvematerialeGelglas kan IKKE anvendes
Minimum prøvemængde0,5 ml
SektionMulti S
Lægefagligt ansvarligElke Hoffmann-Lücke
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Senest opdateret17-11-2021