Analysedetaljer

NavnP-Perphenazin
SynonymerTrilafon
AnalyseforkortelsePerfenaz
NPU nr.NPU03047
PatientforberedelsePatienten skal instrueres i at vente med morgenmedicinen, indtil blodprøven er taget. Ved mistanke om forgiftning, tages prøven straks.
RørtypeRød 6
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde1 mL
PrøvehåndteringPrøven kan henstilles i op til 10 timer i klimaskab ved 20°-22°C.
Prøven skal centrifugeres og afpipetteres indenfor 10 timer efter prøvetagning.
En ucentrifugeret prøve kan sendes til lab med transportordning.
En centrifugeret og afpipetteret prøve kan sendes til lab med almindelig post.
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedUcentrifugeret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC): 10 timer
I klimaskab (20-22°C): 10 timer
Centrifugeret og afpipetteret:
20-25ºC: 5 døgn
Holdbarheden er baseret på interne data.
EfterbestillingMulig hvis prøven er indenfor ovenstående holdbarhed.
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465675
IndikationPerphenazin er et 1. generations, middeldosis antipsykotikum.
Koncentrationsbestemmelse af Perphenazin kan være relevant for at sikre optimal dosis i forhold til klinisk effekt og tolerance. Fx.
1. Ved ønske om monitorering af koncentrationen i forhold til terapeutisk interval.
2. Ved brug for diagnostisk hjælp ved særlige bivirkninger eller tegn på forgiftning.
3. Ved ønske om undersøgelse af kompliance.
4. Ved ønske om hjælp til dosisjustering hos særlige grupper (fx. børn og ældre) eller i særlige situationer (fx. graviditet, lever- og eller nyresygdom, eller interagerende lægemidler).
Tolkning Farmakokinetik: Maksimale serumkoncentrationer nås efter ca. 7 dage. Halveringstiden er ca. 9 timer, og steady-state nås efter ca. 3 døgn med tabletbehandling og 2-3 måneder med depotbehandling.
For yderligere detaljer, se www.promedicin.dk.
For info om interagerende lægemidler, se www.interaktionsdatabasen.dk.
Bemærkninger Terapeutisk interval: Det angivne terapeutiske interval er vejledende, dvs. at det dækker det koncentrationsområde, som ses hos de patienter, der behandles med de anbefalede (eller typiske) doser.
Terapeutisk interval2 - 6 nmol/L
TelefonsvarKoncentrationer > 20 nmol/L ringes ud, da de kan være toksiske.
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 2,6 nmol/L: ± 30% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 6,7 nmol/L: ± 30% (95% konfidensinterval)
Svartid1 uge
RådgivningVed lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage
Måleområde1,2 - 75 nmol/L
AnalyseprincipHøjtryksvæskekromatografi (HPLC)
MåleprincipTandem massespektrometri
ApparaturLCMSMS
Alternativt prøvematerialeGelglas kan IKKE anvendes
Minimum prøvemængde0,5 mL
SektionMulti S
Lægefagligt ansvarligElke Hoffmann-Lücke
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Senest opdateret17-11-2021