Analysedetaljer

NavnP-Aripiprazol + Dehydroaripiprazol
AnalyseforkortelseArip
NPU nr.NPU27294
PatientforberedelsePatienten skal være i steady-state og medicinfastende i mindst 12 timer inden blodprøvetagningen. Ved mistanke om forgiftning, tages prøven straks.
RørtypeRød 4
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde0,9 mL
PrøvehåndteringPrøven kan henstilles i op til 10 timer ucentrifugeret i klimaskab ved 20°-22°C.
Prøven skal centrifugeres og afpipetteres indenfor 10 timer efter prøvetagning.
En centrifugeret og afpipetteret prøve kan sendes til lab med almindelig post.
Hvis en centrifugeret og afpipetteret prøve ikke kan være fremme indenfor 5 døgn efter prøvetagningstidspunktet, skal prøven fryses og sendes på tøris.
Indenfor RegionMidt kan en ucentrifugeret prøve sendes til lab med transportordning.
Kan sendes som rørpostJa
Holdbarhed Ucentrifugeret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC): 10 timer
I klimaskab (20-22°C): 10 timer
Centrifugeret og afpipetteret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC):< 5 døgn
På køl (4-8ºC): < 3 uger
På frys (-20ºC): > 11 døgn
Holdbarhederne er baseret på [1,2].
EfterbestillingMulig, hvis prøven er indenfor ovenstående holdbarheder.
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465675
IndikationAripiprazol er et 2. generations-antipsykotikum og en partiel dopamin D2-receptoragonist.
Koncentrationsbestemmelse af Aripiprazol og metabolitten Dehydroaripiprazol kan være relevant for at sikre optimal dosis i forhold til klinisk effekt og tolerance. Fx.
1. Ved ønske om monitorering af koncentrationen i forhold til terapeutisk interval.
2. Ved brug for diagnostisk hjælp ved særlige bivirkninger eller tegn på forgiftning.
3. Ved ønske om undersøgelse af kompliance.
4. Ved ønske om hjælp til dosisjustering hos særlige grupper (fx. børn og ældre) eller i særlige situationer (fx. graviditet, lever- og eller nyresygdom, eller interagerende lægemidler).
Tolkning Svarafgivelsen:
Svarafgivelsen (koncentrationen) er summen af P-Aripiprazol (hovedstof) (NPU26669) og P-Dehydroaripiprazol (metabolit) (NPU27293).

Farmakokinetik:
Maksimal serumkoncentration nås efter ca. 3-5 timer. Fuldt steady-state vil først indtræde efter ca. 3 uger. Halveringstiden er 3 dage for Aripiprazol og 4 dage for Dehydroaripiprazol.

For yderligere detaljer, se www.promedicin.dk.

For info om interagerende lægemidler, se www.interaktionsdatabasen.dk.
Terapeutisk interval
Fælles 0år -200år:300-1700nmol/l
 Det angivne terapeutiske interval er vejledende, dvs. at det dækker det koncentrationsområde, som ses hos de patienter, der behandles med de anbefalede (eller typiske) doser. Det terapeutiske interval dækker summen af Aripiprazol og dens metabolit Dehydroaripiprazol.
AnalyseusikkerhedAripiprazol:

Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 328 nmol/L: ± 30% (95% konfidensinterval)

Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 1520 nmol/L: ± 30% (95% konfidensinterval)

Dehydroaripirapzol:

Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 287 nmol/L: ± 30% (95% konfidensinterval)

Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 1726 nmol/L: ± 30% (95% konfidensinterval)
Svartid1 uge
RådgivningVed lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage
MåleområdeAripiprazol: 10 - 3000 nmol/L
Dehydroaripiprazol: 10 - 1800 nmol/L
Samlet svarinterval: 20 - 4800 nmol/L
Kildebeskrivelse[1] Fisher et al. Forensic Science International 229: 151-156 (2013)
[2] Choong et al. J Pharma Biomed Anal. 50/5: 1000-8 (2009)
AnalyseprincipHøjtryksvæskekromatografi (HPLC)
MåleprincipTandem massespektrometri
ApparaturLCMSMS
Alternativt prøvematerialeGelglas kan IKKE anvendes
Minimum prøvemængde0,5 mL
SektionMulti S
Lægefagligt ansvarligElke Hoffmann-Lücke
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Senest opdateret19-06-2024