Analysedetaljer

NavnP-Venlafaxin+OD-Venlafaxin
SynonymerEfexor
AnalyseforkortelseVenla
NPU nr.NPU19576
PatientforberedelsePatienten skal være i steady-state og medicinfastende i mindst 12 timer inden blodprøvetagningen. Ved mistanke om forgiftning, tages prøven straks.
RørtypeRød 4
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde0,9 mL
PrøvehåndteringPrøven kan henstilles i op til 10 timer ucentrifugeret i klimaskab ved 20°-22°C.
Prøven skal centrifugeres og afpipetteres indenfor 10 timer efter prøvetagning.
En centrifugeret og afpipetteret prøve kan sendes til lab med almindelig post.
Hvis en centrifugeret og afpipetteret prøve ikke kan være fremme indenfor 7 dage efter prøvetagningstidspunktet, skal prøverne fryses og sendes på is.
Indenfor RegionMidt kan en ucentrifugeret prøve sendes til lab med transportordning.
Kan sendes som rørpostJa
Holdbarhed Ucentrifugeret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC): 10 timer
I klimaskab (20-22°C): 10 timer
Centrifugeret og afpipetteret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC): 7-14 døgn
På køl (4-8ºC): 7-14 døgn
På frys (-20ºC): 1 år
Holdbarhederne er baseret på [1, 2].
EfterbestillingMulig hvis prøven er indenfor ovenstående holdbarhed.
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465675
IndikationVenlafaxin er et antidepressivum af typen "Serotonin and Noradrenaline Reuptake Inhibitor" (SNRI).
Koncentrationsbestemmelse af Venlafaxin og metabolitten OD-Venlafaxin kan være relevant for at sikre optimal dosis i forhold til klinisk effekt og tolerance. Fx.
1. Ved ønske om monitorering af koncentrationen i forhold til terapeutisk interval.
2. Ved brug for diagnostisk hjælp ved særlige bivirkninger eller tegn på forgiftning.
3. Ved ønske om undersøgelse af kompliance.
4. Ved ønske om hjælp til dosisjustering hos særlige grupper (fx. børn og ældre) eller i særlige situationer (fx. graviditet, lever- og eller nyresygdom, eller interagerende lægemidler).
Tolkning Svarafgivelsen: Svarafgivelsen (koncentrationen) er summen af P-Venlafaxin (hovedstof) (NPU09090) og P-OD-Venlafaxin (metabolit) (NPU19576).
Farmakokinetik: Maksimal serumkoncentration af Venlafaxin og OD-­Venlafaxin nås efter 6-9 timer, og steady-state nås indenfor ca. 3 døgn. Proteinbindingen er ca. 30% og fordelingsvolumen ca. 7 L/kg. Halveringstiden er ca. 5 timer for Venlafaxin og ca. 11 timer for OD-Venlafaxin. Metaboliseres hovedsageligt i leveren, men 5% af venlafaxin og 30% af OD-venlafaxin udskilles uomdannet via nyrerne.
For yderligere detaljer, se www.promedicin.dk.
For info om interagerende lægemidler, se www.interaktionsdatabasen.dk.
Bemærkninger Terapeutisk interval: Det angivne terapeutiske interval er vejledende, dvs. at det dækker det koncentrationsområde, som ses hos de patienter, der behandles med de anbefalede (eller typiske) doser. Det terapeutiske interval dækker summen af Venlafaxin og dens metabolit OD-Venlafaxin.
Terapeutisk interval
Fælles 0år -200år:300-2700nmol/l
TelefonsvarKoncentrationer > 5500 nmol/L ringes ud, da de kan være toksiske.
AnalyseusikkerhedVenlafaxin:
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 300 nmol/L: ± 30% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 1500 nmol/L: ± 30% (95% konfidensinterval)
OD-Venlafaxin:
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 300 nmol/L: ± 30% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 1500 nmol/L: ± 30% (95% konfidensinterval)
Svartid1 uge
RådgivningVed lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage
MåleområdeVenlafaxin: 8,4 - 24000 nmol/L
OD-Venlafaxin: 33,4 - 8400 nmol/L
Samlet svarinterval: 41,8 - 32400 nmol/L
Kildebeskrivelse[1] Heller et al, Ther Drug Monit 2004. Vol 26: 459-461.
[2] Hansen, Bachelorprojekt 2015.
AnalyseprincipHøjtryksvæskekromatografi (HPLC)
MåleprincipTandem massespektrometri
ApparaturLCMSMS
Alternativt prøvematerialeGelglas kan IKKE anvendes
Minimum prøvemængde0,5 mL
SektionMulti S
Lægefagligt ansvarligElke Hoffmann-Lücke
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Senest opdateret19-06-2024