Analysedetaljer

NavnP-Levetiracetam
AnalyseforkortelseLeveti
NPU nr.NPU18848
PatientforberedelsePatienten skal være i steady-state og medicinfastende i mindst 12 timer inden blodprøvetagningen. Ved mistanke om forgiftning, tages prøven straks.
RørtypeGul 3,5G
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde0,9 mL
PrøvehåndteringPrøven kan henstilles i op til 10 timer ucentrifugeret i klimaskab ved 20°-22°C.
Prøven skal centrifugeres og afpipetteres indenfor 10 timer efter prøvetagning.
En centrifugeret og afpipetteret prøve kan sendes til lab med almindelig post.
Hvis en centrifugeret og afpipetteret prøve ikke kan være fremme indenfor 7 dage efter prøvetagningstidspunktet, skal prøverne fryses og sendes på is.
Indenfor RegionMidt kan en ucentrifugeret prøve sendes til lab med transportordning.
Kan sendes som rørpostJa
Holdbarhed Ucentrifugeret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC): 10 timer
I klimaskab (20-22°C): 10 timer
Centrifugeret og afpipetteret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC): 7 dage
På køl (4-8ºC): 7 dage
EfterbestillingMulig, hvis prøven er indenfor ovenstående holdbarheder.
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465675
IndikationMonitorering af P-Levetiacetam kan være indiceret i følgende situationer:
1. Hvis man har brug for diagnostisk hjælp ved kliniske tegn på forgiftning / bivirkninger.
2. Hvis man har et ønske om at fastlægge en individuel terapeutisk koncentration (målingen tages, når patienten er i steady-state og velbehandlet).
3. Hvis man vil undersøge om patienten tager medicinen i tvivlstilfælde om komplians.
4. Hvis man ønsker hjælp til dosisjustering hos særlige grupper (fx. børn og ældre) eller i særlige situationer (fx. graviditet eller ændringer i interagerende lægemidler).
TolkningLevetiracetam er et antiepileptika.

Mulige interaktioner: Levetiracetam har ingen kendte interaktioner.

Farmakokinetik: Fødeindtag sammen med indtag af Levetiacetam forlænger absorbtionen fra tarmen. Den maksimale plasmakoncentration af Levetiracetam nås efter 20-120 minutter, halveringstiden er 6-8 timer, og steady-state nås efter 1-2 døgn. Levetiracetam udskilles primært i nyrene. Udskillelsen er afhængig af nyrefunktionen og er forlænget hos nyfødte og hos ældre.

For yderligere detaljer, se www.promedicin.dk.
Terapeutisk interval0 - 200 år: 20 - 140 µmol/L
TelefonsvarDer ringes til rekvirenten, hvis P-Levetiracetam er > 390 µmol/L. Ved analysesvar over denne værdi skønnes det, at risikoen for betydelige bivirkninger er stor.
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 74,8 µmol/L: ± 30% (95% konfidensinterval)

Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 168 µmol/L: ± 30% (95% konfidensinterval)
Svartid1 uge
RådgivningVed lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage
Måleområde2 - 400 µmol/L
Kildebeskrivelse[1] Hiemke et al. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017.
[2] Johannessen SI, Battino D, Berry DJ, Bialer M, Krämer G, Patsalos PN et al. Therapeutic drug monitoring of the newer antiepileptic drugs. Ther Drug Monit 2003; 25: 347-363.
AnalyseprincipHøjtryksvæskekromatografi (HPLC)
MåleprincipTandem massespektrometri
ApparaturLCMSMS
Minimum prøvemængde0,5 mL
SektionMulti S
Lægefagligt ansvarligElke Hoffmann-Lücke
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Senest opdateret19-06-2024