Analysedetaljer

NavnP-Fluoxetin+Norfluoxetin
SynonymerFlutin, Fontex
AnalyseforkortelseFluox
NPU nr.NPU17998
PatientforberedelsePatienten skal være i steady-state og medicinfastende i mindst 12 timer inden blodprøvetagningen. Ved mistanke om forgiftning, tages prøven straks.
RørtypeRød 4
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde0,9 mL
PrøvehåndteringPrøven kan henstilles i op til 10 timer ucentrifugeret i klimaskab ved 20°-22°C.
Prøven skal centrifugeres og afpipetteres indenfor 10 timer efter prøvetagning.
En centrifugeret og afpipetteret prøve kan sendes til lab med almindelig post.
Hvis en centrifugeret og afpipetteret prøve ikke kan være fremme indenfor 5 dage efter prøvetagningstidspunktet, skal prøverne fryses og sendes på is.
Indenfor RegionMidt kan en ucentrifugeret prøve sendes til lab med transportordning.
Kan sendes som rørpostJa
Holdbarhed Ucentrifugeret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC): 10 timer
I klimaskab (20-22°C): 10 timer
Centrifugeret og afpipetteret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC): 5 døgn
På køl (4-8ºC): 5 døgn
På frys (-20ºC): 2 mdr.
Holdbarheden er baseret på reference [1, 2] og interne data.
EfterbestillingMulig hvis prøven er indenfor ovenstående holdbarhed.
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465675
IndikationFluoxetin er et antidepressivum af typen "Selective Serotonin Reuptake Inhibitor" (SSRI).
Koncentrationsbestemmelse af Fluoxetin og metabolitten Norfluoxetin kan være relevant for at sikre optimal dosis i forhold til klinisk effekt og tolerance. Fx.
1. Ved ønske om monitorering af koncentrationen i forhold til terapeutisk interval.
2. Ved brug for diagnostisk hjælp ved særlige bivirkninger eller tegn på forgiftning.
3. Ved ønske om undersøgelse af kompliance.
4. Ved ønske om hjælp til dosisjustering hos særlige grupper (fx. børn og ældre) eller i særlige situationer (fx. graviditet, lever- og eller nyresygdom, eller interagerende lægemidler).
Tolkning Svarafgivelsen: Svarafgivelsen (koncentrationen) er summen af P-Fluoxetin (hovedstof) (NPU08790) og Norfluoxetin (metabolit) (NPU17886).
Farmakokinetik: Biotilgængeligheden er ca. 100% og maksimal serumkoncentration nås efter 6-8 timer. Proteinbindingen er ca. 95%. Halveringstiden for Fluoxetin er 2-3 dage og for Norfluoxetin 7-15 dage. Ved gentagen indgift øges halveringstiden for Fluoxetin til 4-6 dage (dosisafhængig kinetik). Steady-state nås indenfor 5 uger. Metaboliseres hovedsageligt i leveren, men op til 5% af fluoxetin og 10% af norfluoxetin udskilles via nyrerne.
For yderligere detaljer, se www.promedicin.dk.
For info om interagerende lægemidler, se www.interaktionsdatabasen.dk.
Bemærkninger Terapeutisk interval: Det angivne terapeutiske interval er vejledende, dvs. at det dækker det koncentrationsområde, som ses hos de patienter, der behandles med de anbefalede (eller typiske) doser. Det terapeutiske interval dækker summen af Fluoxetin og dens metabolit Norfluoxetin.
Terapeutisk interval
Fælles 0år -200år:200-1200nmol/l
AnalyseusikkerhedFluoxetin:
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 200 nmol/L: ± 30% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 1000 nmol/L: ± 30% (95% konfidensinterval)
Norfluoxetin:
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 200 nmol/L: ± 30% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 1000 nmol/L: ± 30% (95% konfidensinterval)
Svartid1 uge
RådgivningVed lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage
MåleområdeFluoxetin: 10 - 1600 nmol/L
Norfluoxetin: 10 - 1600 nmol/L
Samlet svarinterval: 20 - 3200 nmol/L
Kildebeskrivelse[1] Wille et al. J Chromatogr A. 1176:36-45 (2007)
[2] Samanidou & Kourti. Bioanalysis 1 (5):905-917 (2009)
AnalyseprincipHøjtryksvæskekromatografi (HPLC)
MåleprincipTandem massespektrometri
ApparaturLCMSMS
Alternativt prøvematerialeGelglas kan IKKE anvendes
Minimum prøvemængde0,5 mL
SektionMulti S
Lægefagligt ansvarligElke Hoffmann-Lücke
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Senest opdateret19-06-2024