Analysedetaljer

NavnP-25-Hydroxy-Vitamin D(D3+D2)
SynonymerD-vitamin
AnalyseforkortelseDtot25
NPU nr.NPU10267
RørtypeGul 3,5G
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde1 ml
PrøvehåndteringCentrifugeres. Sendes med almindelig post.
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedUcentrifugeret:
Klimaskab: 10 timer
Centrifugeret:
20-25 °C : 4 døgn
2-4ºC : 2 uger
Centrifugeret og afpipetteret:
-20°C: 1 år
AnalysestedBlodprøver og Biokemi HEM - Viborg
Telefon for yderligere info784 43404
IndikationDer er ikke indikation for at screene for D-vitaminstatus.
Måling af 25OHD bør forbeholdes personer i risiko for svær D-vitaminmangel samt patienter med øget risiko for fald og frakturer, nyresygdom, malabsorption eller leversygdom. Man bør således undersøge D-vitamin status hos følgende:

 • Patienter med kliniske symptomer på eller hvor man har mistanke om svær D-vitaminmangel som følge af deres livsførelse (ringe soleksposition, ophold inden døre, dækkende klæder).
 • Gravide med mørk hud eller tildækkende påklædning om sommeren.
 • Familiemedlemmer (husstanden) til personer med mørk hud eller tildækkende påklædning, som har svær D-vitaminmangel.
 • Patienter med en sygdom, hvor D-vitaminstatus er af betydning som ætiologi og/eller forbehandlingseffekt.
 • Osteoporose.
 • Gastro-intestinal sygdom med malabsorption.
 • Leversygdom.
 • Nyresygdom.
 • Neuromuskulære sygdomme (patienter med øget risiko for fald og frakturer).
 • Hyperparathyroidisme.
 • Hypo-/hyperkalcæmi.
 • Patienter i behandling med lægemidler, som influerer på D-vitaminmetabolismen.
 • Farmaka som fører til fedtmalabsorption (fx orlistat og colestyramin).
 • Leverinducerende antikonvulsiva (fx carbamazepin, phenytoin og phenobarbital).
 • Fotosensibiliserende lægemidler (fx amiodaron).
TolkningVed analysen bestemmes både 25-hydroxy-vitamin D2 og D3. Der afgives svar på både det samlede P-25-hydroxy-vitamin D2+D3 og på de målte D2- og D3-komponenter hver for sig.

Bemærk, at der kun er angivet referenceinterval og kliniske beslutningsgrænser (se nedenfor) for det samlede P-25-hydroxy-vitamin D2+D3, idet det er den samlede mængde, der er afgørende for vurdering og undersøgelse for vitamin D-mangel. Den aktive form 1,25-dihydroxy-vitamin D, som er et hormon med en halveringstid på 4-6 timer, bør derimod ikke rutinemæssigt benyttes til at vurdere vitamin D-status.

D3 stammer især fra vitamin D3 dannet i huden under påvirkning af sollys og desuden fra animalsk kost (fisk, indmad, kød, æg, mælk mv) samt fra kosttilskud (vitaminpiller indeholdende vitamin D3). Vitamin D3 kaldes også cholecalciferol. D2 er hos de fleste personer umålelig lav, men visse vitamin D-præparater, der anvendes til behandling af vitamin D-mangel, består af vitamin D2 (ergocalciferol).

Der er betydelig årstidsvariation for P-25-hydroxy-vitamin D. Referenceområdet på 50-160 nmol/L er bestemt i sensommerperioden, mens der ses væsentligt lavere værdier i vinterperioden, hvor der er mindre UV-lyseksposition. Årstidsvariationen kan ophæves ved indtagelse af tilstrækkeligt vitamin D-tilskud. Grundet den betydelige årstidsvariation, og da det formodes at store dele af befolkningen har en vis grad af vitamin D-mangel, bør vitamin D-status ikke vurderes ud fra en referenceværdi, men i stedet ud fra niveauer associeret med sygdomsrisiko for blandt andet knoglebrud og osteoporose.

Sundhedsstyrelsen anfører følgende graduering af P-25-hydroxy-vitamin D (D2+D3) (jfr. "Forebyggelse, diagnostik og D-vitaminmangel"; notat af 27. maj 2010):
<13 nmol/l: Svær mangel (rachitis og osteomalaci kan forekomme)
13-25 nmol/l: Mangel
25-50 nmol/l: Insufficiens
>50 nmol/l: Sufficient
75-150 nmol/l: Optimal niveau hos osteoporosepatienter og nyrepatienter
>ca. 200 nmol/l: Risiko for toksicitet
Referenceinterval
0år -200år:50-160nmol/l
AnalyseusikkerhedSe hhv.: P-25-Hydroxy-Vitamin D3 og P-25-Hydroxy-Vitamin D2
Svartid1 uge
Måleområde10 - 365 nmol/L
AnalyseprincipHøjtryksvæskekromatografi (HPLC)
MåleprincipTandem massespektrometri
ApparaturLCMSMS
Minimum prøvemængde1 ml
SektionKromatografi
Lægefagligt ansvarligBirgitte Sandfeld Paulsen
AkkrediteretNej
Senest opdateret02-04-2024