Analysedetaljer

NavnP-Gabapentin
AnalyseforkortelseGbptn
NPU nr.NPU10155
PatientforberedelsePatienten skal være i steady-state og medicinfastende i mindst 12 timer inden blodprøvetagningen. Ved mistanke om forgiftning, tages prøven straks.
RørtypeGul 3,5G
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde0,9 mL
PrøvehåndteringPrøven kan henstilles i op til 10 timer ucentrifugeret i klimaskab ved 20°-22°C.
Prøven skal centrifugeres og afpipetteres indenfor 10 timer efter prøvetagning.
En centrifugeret og afpipetteret prøve kan sendes til lab med almindelig post.
Hvis en centrifugeret og afpipetteret prøve ikke kan være fremme indenfor 7 dage efter prøvetagningstidspunktet, skal prøverne fryses og sendes på is.
Indenfor RegionMidt kan en ucentrifugeret prøve sendes til lab med transportordning.
Kan sendes som rørpostJa
Holdbarhed Ucentrifugeret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC): 10 timer
I klimaskab (20-22°C): 10 timer
Centrifugeret og afpipetteret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC): 7 dage
På køl (4-8ºC): 7 dage
EfterbestillingMulig, hvis prøven er indenfor ovenstående holdbarheder.
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465675
IndikationMonitorering af P-Gabapentin kan være indiceret i følgende situationer:
1. Hvis man har brug for diagnostisk hjælp ved kliniske tegn på forgiftning / bivirkninger.
2. Hvis man har et ønske om at fastlægge en individuel terapeutisk koncentration (målingen tages, når patienten er i steady-state og velbehandlet).
3. Hvis man vil undersøge om patienten tager medicinen i tvivlstilfælde om komplians.
4. Hvis man ønsker hjælp til dosisjustering hos særlige grupper (fx. børn og ældre) eller i særlige situationer (fx. graviditet eller ændringer i interagerende lægemidler).
TolkningGabapentin er et Antiepileptika og kan herudover bruges til at behandle perifære neuropatiske smerter.

Mulige Interaktioner: Cimetidin kan reducere den renale udskillelse, og Antacider indeholdende aluminium eller magnesium kan reducere absorbtionen.

Farmakokinetik: Den maksimale plasmakoncentration af Gabapentin nås efter 2-3 timer, halveringstiden er 5-9 timer, og steady-state nås efter 1-2 døgn. Gabapentin udskilles renalt.

For yderligere detaljer, se www.promedicin.dk.
Terapeutisk interval0 - 200 år: 10 - 90 µmol/L
TelefonsvarDer ringes til rekvirenten, hvis P-Gabapentin er > 150 µmol/L. Ved analysesvar over denne værdi skønnes det, at risikoen for betydelige bivirkninger er stor.
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 30 µmol/L: ± 30% (95% konfidensinterval)

Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 69 µmol/L: ± 30% (95% konfidensinterval)
Svartid1 uge
RådgivningVed lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage
Måleområde2 - 160 µmol/L
Kildebeskrivelse[1] Hiemke et al. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017.
[2] Landmark et al. Therapeutic drug monitoring of antiepileptic drugs: current status and future prospects. Expert opinion on drug metabolism & toxicology 2019
AnalyseprincipHøjtryksvæskekromatografi (HPLC)
MåleprincipTandem massespektrometri
ApparaturLCMSMS
Minimum prøvemængde0,5 mL
SektionMulti S
Lægefagligt ansvarligElke Hoffmann-Lücke
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Senest opdateret19-06-2024