Analysedetaljer

NavnP-Olanzapin
SynonymerZypadhera, Zyprexa
AnalyseforkortelseOlanz
NPU nr.NPU09358
PatientforberedelsePatienten skal være i steady-state og medicinfastende i mindst 12 timer inden blodprøvetagningen. Ved mistanke om forgiftning, tages prøven straks.
RørtypeRød 4
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde0,9 mL
PrøvehåndteringUndgå lyseksponering så vidt muligt, da det nedsætter holdbarheden.
Prøven kan henstilles i op til 10 timer ucentrifugeret i klimaskab ved 20°-22°C.
Prøven skal centrifugeres og afpipetteres indenfor 10 timer efter prøvetagning.
En centrifugeret og afpipetteret prøve kan sendes til lab med almindelig post.
Hvis en centrifugeret og afpipetteret prøve ikke kan være fremme indenfor 2 døgn efter prøvetagningstidspunktet, skal prøven fryses og sendes på tøris.
Indenfor RegionMidt kan en ucentrifugeret prøve sendes til lab med transportordning.
Kan sendes som rørpostJa
Holdbarhed Ucentrifugeret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC): 10 timer
I klimaskab (20-22°C): 10 timer
Centrifugeret og afpipetteret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC): 2 døgn
På køl (4-8ºC): 14 dage
På frys (-20ºC): 6 mdr.
Holdbarhederne er baseret på [1-3].
Olanzapin er lysfølsomt, og holdbarhederne refererer til prøver, der opbevares i mørke.
EfterbestillingMulig, hvis prøven er opbevaret i mørke og indenfor ovenstående holdbarheder.
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465675
IndikationOlanzapin er et 2. generations antipsykotikum.
Koncentrationsbestemmelse kan være relevant for at sikre optimal dosis i forhold til klinisk effekt og tolerance. Fx.
1. Ved ønske om monitorering af koncentrationen i forhold til terapeutisk interval.
2. Ved brug for diagnostisk hjælp ved særlige bivirkninger eller tegn på forgiftning.
3. Ved ønske om undersøgelse af kompliance.
4. Ved ønske om hjælp til dosisjustering hos særlige grupper (fx. børn og ældre) eller i særlige situationer (fx. graviditet, lever- og eller nyresygdom, eller interagerende lægemidler).
Tolkning Farmakokinetik:
Maksimal serumkoncentration nås efter 5-8 timer, og steady-state nås oftest indenfor 1 uge. Halveringstiden er ca. 30 timer.

For yderligere detaljer, se www.promedicin.dk.

For info om interagerende lægemidler, se www.interaktionsdatabasen.dk.
Terapeutisk interval
Fælles 0år -200år:25-150nmol/l
 Det angivne terapeutiske interval er vejledende, dvs. at det dækker det koncentrationsområde, som ses hos de patienter, der behandles med de anbefalede (eller typiske) doser.
TelefonsvarKoncentrationer > 500 nmol/L ringes ud, da de kan være toksiske.
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 46 nmol/L: ± 30% (95% konfidensinterval)

Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 218 nmol/L: ± 30% (95% konfidensinterval)

Svartid1 uge
RådgivningVed lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage
Måleområde20 - 3400 nmol/L
Kildebeskrivelse[1] Andreassen et al. B Anal. Technol. Biomed. Life Sci. 1006: 112-220 (2015)
[2]Fisher et al. Forensic Science International 229: 151-156 (2013)
[3] Heller et al. Ther Drug Monit 26/4: 459-461 (2004)
AnalyseprincipHøjtryksvæskekromatografi (HPLC)
MåleprincipTandem massespektrometri
ApparaturLCMSMS
Alternativt prøvematerialeGelglas kan IKKE anvendes
Minimum prøvemængde0,5 mL
SektionMulti S
Lægefagligt ansvarligElke Hoffmann-Lücke
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Senest opdateret19-06-2024