Analysedetaljer

NavnP-Lamotrigin
AnalyseforkortelseLmtgr
NPU nr.NPU08732
PatientforberedelsePatienten skal være i steady-state og medicinfastende i mindst 12 timer inden blodprøvetagningen. Ved mistanke om forgiftning, tages prøven straks.
RørtypeGul 3,5G
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde0,9 mL
PrøvehåndteringPrøven kan henstilles i op til 10 timer ucentrifugeret i klimaskab ved 20°-22°C.
Prøven skal centrifugeres og afpipetteres indenfor 10 timer efter prøvetagning.
En centrifugeret og afpipetteret prøve kan sendes til lab med almindelig post.
Hvis en centrifugeret og afpipetteret prøve ikke kan være fremme indenfor 7 dage efter prøvetagningstidspunktet, skal prøverne fryses og sendes på is.
Indenfor RegionMidt kan en ucentrifugeret prøve sendes til lab med transportordning.
Kan sendes som rørpostJa
Holdbarhed Ucentrifugeret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC): 10 timer
I klimaskab (20-22°C): 10 timer
Centrifugeret og afpipetteret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC): 7 dage
På køl (4-8ºC): 7 dage
EfterbestillingMulig, hvis prøven er indenfor ovenstående holdbarheder.
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465675
IndikationMonitorering af P-Lamotrigin kan være indiceret i følgende situationer:
1. Hvis man har brug for diagnostisk hjælp ved kliniske tegn på forgiftning / bivirkninger.
2. Hvis man har et ønske om at fastlægge en individuel terapeutisk koncentration (målingen tages, når patienten er i steady-state og velbehandlet).
3. Hvis man vil undersøge om patienten tager medicinen i tvivlstilfælde om komplians.
4. Hvis man ønsker hjælp til dosisjustering hos særlige grupper (fx. børn og ældre) eller i særlige situationer (fx. graviditet eller ændringer i interagerende lægemidler).
TolkningLamotrigin er et antiepileptika og kan herudover bruges til at behandle Lennox-Gastaut syndrom og til at forebygge depressive episoder ved bipolar sygdom.

Mulige interaktioner: Lægemidler, der inducerer glucuronideringen af Lamotrigin, fx visse Antiepileptika (Carbamazepin, Phenobarbital, Phenytoin og Primidon), visse proteasehæmmere (Atazanavir, Lopinavir og Ritonavir) og hormonale kontraceptiva sænker plasmakoncentrationen af Lamotrigin i betydelig grad.

Farmakokinetik: Den maksimale plasmakoncentration af Lamotrigin nås efter 3 timer, halveringstiden er 15-35 timer, og steady-state nås efter 3-6 døgn. Lamotrigin metaboliseres i leveren, overvejende til N-glucoronider. Udskillelsen er hurtigere hos børn og gravide og langsommere hos ældre.

For yderligere detaljer, se www.promedicin.dk.
Terapeutisk interval0 - 200 år: 10 - 50 µmol/L
TelefonsvarDer ringes til rekvirenten, hvis P-Lamotrigin er > 75 µmol/L. Ved analysesvar over denne værdi skønnes det, at risikoen for betydelige bivirkninger er stor.
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 16,4 µmol/L: ± 30% (95% konfidensinterval)

Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 36 µmol/L: ± 30% (95% konfidensinterval)

Svartid1 uge
RådgivningVed lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage
Måleområde2 - 90 µmol/L
Kildebeskrivelse[1] Hiemke et al. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017.
[2] Reimers et al. Reference ranges for antiepileptic drugs revisited: a practical approach to establish national guidelines. Drug Design, Development and Therapy 2018.
AnalyseprincipHøjtryksvæskekromatografi (HPLC)
MåleprincipTandem massespektrometri
ApparaturLCMSMS
Minimum prøvemængde0,5 mL
SektionMulti S
Lægefagligt ansvarligElke Hoffmann-Lücke
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Senest opdateret19-06-2024