Analysedetaljer

NavnP-Citalopram
SynonymerCipramil, Seropram
AnalyseforkortelseCita
NPU nr.NPU04778
PatientforberedelsePatienten skal være i steady-state og medicinfastende i mindst 12 timer inden blodprøvetagningen. Ved mistanke om forgiftning, tages prøven straks.
RørtypeRød 4
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde0,9 mL
PrøvehåndteringPrøven kan henstilles i op til 10 timer ucentrifugeret i klimaskab ved 20°-22°C.
Prøven skal centrifugeres og afpipetteres indenfor 10 timer efter prøvetagning.
En centrifugeret og afpipetteret prøve kan sendes til lab med almindelig post.
Hvis en centrifugeret og afpipetteret prøve ikke kan være fremme indenfor 7 dage efter prøvetagningstidspunktet, skal prøverne fryses og sendes på is.
Indenfor RegionMidt kan en ucentrifugeret prøve sendes til lab med transportordning.
Kan sendes som rørpostJa
Holdbarhed Ucentrifugeret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC): 10 timer
I klimaskab (20-22°C): 10 timer
Centrifugeret og afpipetteret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC): 7-14 døgn
På køl (4-8ºC): 7-14 døgn
På frys (-20ºC): < 2 mdr.
Holdbarheden er baseret på reference [1-3].
EfterbestillingMulig hvis prøven er indenfor ovenstående holdbarhed.
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465675
IndikationCitalopram er et antidepressivum af typen "Selective Serotonin Reuptake Inhibitor" (SSRI).
Koncentrationsbestemmelse af Citalopram kan være relevant for at sikre optimal dosis i forhold til klinisk effekt og tolerance. Fx.
1. Ved ønske om monitorering af koncentrationen i forhold til terapeutisk interval.
2. Ved brug for diagnostisk hjælp ved særlige bivirkninger eller tegn på forgiftning.
3. Ved ønske om undersøgelse af kompliance.
4. Ved ønske om hjælp til dosisjustering hos særlige grupper (fx. børn og ældre) eller i særlige situationer (fx. graviditet, lever- og eller nyresygdom, eller interagerende lægemidler).
Tolkning Farmakokinetik: Maksimal serumkoncentration nås efter 2-4 timer og steady-state nås almindeligvis inden for en uge. Biotilgængeligheden er ca. 80%. Proteinbindingen er ca. 80%, og fordelingsvolumen ca. 14 L/kg. Halveringstiden er ca. 36 timer, hos ældre dog helt op til 4 døgn.

For yderligere detaljer, se www.promedicin.dk.

For info om interagerende lægemidler, se www.interaktionsdatabasen.dk.
Bemærkninger Terapeutisk interval: Det angivne terapeutiske interval er vejledende, dvs. at det dækker det koncentrationsområde, som ses hos de patienter, der behandles med de anbefalede (eller typiske) doser.
Terapeutisk interval
Fælles 0år -200år:100-400nmol/l
 100 - 400 nmol/L
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 100 nmol/L: ± 30% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 400 nmol/L: ± 30% (95% konfidensinterval)
Svartid1 uge
RådgivningVed lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage
Måleområde20 - 700 nmol/L
Kildebeskrivelse[1] Petrides et al, Clinical Biochemistry 2014. Vol 47:73-79.
[2] Hansen, Bachelorprojekt 2015.
[3] Wille et al. J Chromatogr A. 1176:36-45 (2007)
AnalyseprincipHøjtryksvæskekromatografi (HPLC)
MåleprincipTandem massespektrometri
ApparaturLCMSMS
Alternativt prøvematerialeGelglas kan IKKE anvendes
Minimum prøvemængde0,5 mL
SektionMulti S
Lægefagligt ansvarligElke Hoffmann-Lücke
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Senest opdateret19-06-2024