Analysedetaljer

NavnP-Clomipramin + Desmethylclomipramin
AnalyseforkortelseClomi
NPU nr.NPU03933
PatientforberedelsePatienten skal være i steady-state og medicinfastende i mindst 12 timer inden blodprøvetagningen. Ved mistanke om forgiftning, tages prøven straks.
RørtypeRød 4
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde0,9 mL
PrøvehåndteringPrøven kan henstilles i op til 10 timer ucentrifugeret i klimaskab ved 20°-22°C.
Prøven skal centrifugeres og afpipetteres indenfor 10 timer efter prøvetagning.
En centrifugeret og afpipetteret prøve kan sendes til lab med almindelig post.
Hvis en centrifugeret og afpipetteret prøve ikke kan være fremme indenfor 7 døgn efter prøvetagningstidspunktet, skal prøven fryses og sendes på tøris.
Indenfor RegionMidt kan en ucentrifugeret prøve sendes til lab med transportordning.
Kan sendes som rørpostJa
Holdbarhed Ucentrifugeret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC): 10 timer
I klimaskab (20-22°C): 10 timer
Centrifugeret og afpipetteret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC): 7 døgn
På køl (4-8ºC): 7 døgn
På frys (-20ºC): 3 mdr.
Holdbarhederne er baseret på [1].
EfterbestillingMulig, hvis prøven er indenfor ovenstående holdbarheder.
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465675
IndikationClomipramin er et tricyklisk antidepressivum.
Koncentrationsbestemmelse af Clomipramin og metabolitten Desmethylclomipramin kan være relevant for at sikre optimal dosis i forhold til klinisk effekt og tolerance. Fx.
1. Ved ønske om monitorering af koncentrationen i forhold til terapeutisk interval.
2. Ved brug for diagnostisk hjælp ved særlige bivirkninger eller tegn på forgiftning.
3. Ved ønske om undersøgelse af kompliance.
4. Ved ønske om hjælp til dosisjustering hos særlige grupper (fx. børn og ældre) eller i særlige situationer (fx. graviditet, lever- og eller nyresygdom, eller interagerende lægemidler).
Tolkning Svarafgivelsen:
Svarafgivelsen (koncentrationen) er summen af P-Clomipramin (hovedstof) (NPU01616) og P-Desmethylclomipramin (metabolit) (NPU14067).
Farmakokinetik:
Maksimal serumkoncentration nås efter 2-6 timer, og steady-state nås oftest indenfor 1 uge. Proteinbindingen er ca. 97% og fordelingsvolumen ca. 12 L/kg. Halveringstiden er 12-40 timer for Clomipramin og 54-77 timer for Desmethylclomipramin.
For yderligere detaljer, se www.promedicin.dk.
For info om interagerende lægemidler, se www.interaktionsdatabasen.dk.
Terapeutisk interval
Fælles 0år -200år:250-1200nmol/l
 Det angivne terapeutiske interval er vejledende, dvs. at det dækker det koncentrationsområde, som ses hos de patienter, der behandles med de anbefalede (eller typiske) doser. Det terapeutiske interval dækker summen af Clomipramin og dens metabolit Desmethylclomipramin.
TelefonsvarKoncentrationer > 2500 nmol/L ringes ud, da de kan være toksiske.
AnalyseusikkerhedClomipramin:
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 260 nmol/L: ± 20% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 590 nmol/L: ± 20% (95% konfidensinterval)
Desmethylclomipramin:
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 310 nmol/L: ± 20% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 730 nmol/L: ± 20% (95% konfidensinterval)
Svartid1 uge
RådgivningVed lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage
MåleområdeClomipramin: 20 - 3600 nmol/L
Desmethylclomipramin: 50 - 3600 nmol/L
Samlet svarinterval: 70 - 7200 nmol/L
Kildebeskrivelse[1] Rao et al. Clin. Chem. 40/6: 929-933 (1994)
AnalyseprincipHøjtryksvæskekromatografi (HPLC)
MåleprincipTandem massespektrometri
ApparaturLCMSMS
Alternativt prøvematerialeGelglas kan IKKE anvendes
Minimum prøvemængde0,5 ml
SektionMulti S
Lægefagligt ansvarligElke Hoffmann-Lücke
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Senest opdateret24-06-2024