Analysedetaljer

NavnP-alfa-1-Føtoprotein
SynonymerAFP, Alfa-1-Føtoprotein, Fetoprotein
AnalyseforkortelseAfp
NPU nr.NPU02043
RørtypeGul 3,5G
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde1 ml
PrøvehåndteringPrøverne centrifugeres, afpippetteres og sendes med almindelig post.
Hvis prøverne ikke kan være fremme indenfor 5 dage efter prøvetagningstidspunktet, fryses prøverne og sendes på tøris.
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedCentrifugeret og afpipetteret:
20-25 ºC: 5 dage
4-8 ºC: 14 dage
-20 ºC: 6 mdr. (kan fryses 3 gange)
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info30604283
IndikationHos voksne: Som supplement ved diagnostik og til monitorering ved primær levercancer (hepatom) og germinalcelletumorer (f.eks. testis- eller ovarietumor). Kontrol af patienter med levercirrose, kronisk hepatitis og porfyri1,2.
Hos gravide: Ved mistanke om patologisk svangerskab (f.eks. neuralrørsdefekt, Downs syndrom) 1. Indgår i trippeltesten som måles i 14.-20. graviditetsuge.
Hos børn <1 år: Ved mistanke om hepatoblastom, anden leversygdom, tyrosinose eller ataxia teleangiectasia hereditaria1.
TolkningMarkant forhøjede værdier ses ved primær levercancer, hvor niveauet er korreleret til tumorstørrelse og stadie3. P-AFP kan anvendes til monitorering af behandlingseffekt og efterfølgende kontrol for recidiv.

Høje værdier ses ved gonadale (testis og ovarium) og ekstragonadale (mediastinale, retroperitoneale, sacrococcygeale og intrakranielle) kimcelletumorer1. P-AFP kan anvendes til monitorering af behandlingseffekt og efterfølgende kontrol for recidiv af disse tumorer1,4. Ved testiscancer er manglende fald i P-AFP efter orkiektomi tegn på metastatisk sygdom hos patienten1.

Forhøjede værdier kan også ses hos patienter med kronisk hepatitis eller cirrose. P-AFP kan anvendes til kontrol af disse tilstande med henblik på at bedømme risikoen for udvikling af hepatom i efterforløbet1.

P-AFP niveauet er forhøjet i graviditeten og niveauet stiger gennem graviditeten for at toppe i sidste trimester. Forhøjede værdier i forhold til gestationsalderen ses ved flerfoldsgraviditeter, neuralrørsdefekter, øsofagus- og duodenalatresi, kongenit nefrose og oligohydramnion, abruptio placentae, præeklampsi og fosterdød, mens relativt lavere værdier ses ved trisomi2.

P-AFP kan ikke anvendes til generel screening for cancer1,3.
BemærkningerP-AFP niveauet i børn er meget højt ved fødslen for at falde og nå niveauet hos voksne i 1-3 års alderen5,6. Grundet dette store fald kræves der hos børn < 1 år undersøgelse af minimum to prøver med to ugers mellemrum for at være sikker på forhøjet P-ATP værdi1.
For gravide stiger koncentrationen gennem hele svangerskabet og når et maksimalt niveau i uge 32 til 36, hvorefter værdierne falder meget op til fødslen og normaliseres igen i ugerne herefter2.
Referenceinterval
18år -200år:< 7× 103 int.enh./l
 Piger
6-12 mdr: < 98 x 103 int.enh./l
1-2 år: < 32 x 103 int.enh./l
2-3 år: <12 x 103 int.enh./l

Drenge
6-12 mdr: <57 x 103 int.enh./l
1-2 år: <17 x 103 int.enh./l
2-3 år: <12 x 103 int.enh./l

Børn >3 år, ikke-gravide kvinder og mænd: <7 x 103 int.enh./l
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 80 x 103 int.enh./l: ±10% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 178 x 103 int.enh./l: ±10% (95% konfidensinterval)
Biologisk variation: ±24,4% (95% konfidensinterval)

Kritisk forskel: En ændring på mere end 37% mellem to analyseresultater er statistisk signifikant ud fra usikkerheden på analyseresultatet og den biologiske variation.
SvartidFørste hverdag efter modtagelse af prøven.
Måleområde2 - 1.000.000 x 103 int.enh./l
Kildebeskrivelse1. Lyngbye J et al. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2 udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2010
2. Sundhed.dk, /sundhedsfaglig/laegehaandbogen/undersoegelser-og-proever/klinisk-biokemi/blodproever/alfa-foetoprotein-afp. Tilgået d. 17.08.17
3. Sauzay C et al. Alpha-foetoprotein (AFP): A multi-purpose marker in hepatocellular carcinoma. Clinica Chimica Acta 463 (2016) 39-44
4. Murray MJ et al. The present and future of serum diagnostic tests for testicular germ cell tumours. Nat Rev Urol. 2016 Dec;13(12):715-725.
5. La'ulu SL et al. Pediatric reference intervals for serum alpha-fetoprotein. Clin Chim Acta. 2011 Aug 17;412(17-18):1695-6.
6. Bevilacqua V et al. Pediatric population reference value distributions for cancer biomarkers and covariate-stratified reference intervals in the CALIPER cohort. Clin Chem. 2014 Dec;60(12):1532-42.
AnalyseprincipECLIA
MåleprincipECLIA
ApparaturCobas 8000
Minimum prøvemængde250 µl
SektionMulti 4
Lægefagligt ansvarligTina Parkner
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Metode indført01-03-2009
Senest opdateret17-01-2024