Analysedetaljer

NavnP-Aldosteron
AnalyseforkortelseAldoste
NPU nr.NPU01135
GruppeDel af gruppen:
P-Aldosteron/Renin
PatientforberedelseAnalysens referenceintervaller kan anvendes hvis patienten har haft enten almindelig oppegående aktivitet minimum 30 minutter eller været liggende i mindst 30 minutter.
RørtypeLilla 6
PrøvematerialeK-EDTA plasma
Prøvemængde1 ml
PrøvehåndteringCentrifugeres og afpipetteres inden 1 timer efter prøvetagning. Sendes på tøris.
Kan sendes som rørpostJa
HoldbarhedCentrifugeret og afpipetteret
20 - 25º C: 1 dag
2 - 8º C: 3 dage
-20º C: >2 måneder (max 4 fryse/tø)
-80º C: >2 måneder (max 4 fryse/tø)
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info30604283
Indikation
  • Mistanke om primær hyperaldosteronisme (patienter med veldokumenteret hypertension samt et eller flere af følgende karakteristika: Hypokaliæmi, svær eller terapiresistent hypertension, <40 år, binyre incidentalomer eller genetisk disposition (autosomalt dominant)). Ved den initiale screening bestemmes samhørende værdier af P-Aldosteron og P-Renin (evt. P-Aldosteron/renin ratio).
  • Ved binyrebarkinsufficiens
  • Som led i udredning og behandling af adrenogenitalt syndrom
  • Mistanke om sekundær pseudohypoaldosteronisme (ses særligt hos børn <3 mdr.)

Reference 1 - 4
TolkningHøj: Primær hyperaldosteronisme (Conns adenom 35-40%, bilateral hyperplasi 60-65%), renovaskulær hypertension, hjerteinsufficiens, cirrose, nefrose, reninproducerende tumor (sjælden), Bartters og Gittelmans syndrom (autosomalt recessivt nedarvede defekter i nyretubuli), salttabende nefropati, diuretikabehandling, og sekundær pseudohypoaldesteronisme.
Lav: Binyrebarkinsufficiens, adrenogenitalt syndrom (salttabende), pseudohyperaldesteronisme (Liddles syndrom, syndrome of apparent mineralocorticoid excess, stort lakridsindtag) og diabetisk nefropati.

Ved indtag af biotinholdige kosttilskud vil P-Aldosteron være falsk forhøjet. Derfor bør biotinholdigt kosttilskud pauseres minimum 3 dage forud for blodprøven.

Reference 1 - 4
BemærkningerI NBV "Primær hyperaldosteronisme(PHA) Dansk Endokrinologisk Selskab, tovholder Ebbe Eldrup et al,2019", står der vedr. patientforberedelse:
  • Patienten skal være normokaliæmisk, fremadrettet autorekvireres altid P-Kalium i forbindelse med rekvireringen af P-Aldosteron.
  • Tilstræbes normal/rigeligt indtag af natrium (øge undersøgelsens sensitivitet)
  • Blodprøven anbefales rekvireret til morgentimerne (kl. 07-10)
  • Lakrids (glycyrrhizinsyre) seponeres 4 uger forud
  • Kaliumbesparende diuretika, loop og thiazid diuretika skal pauseret om muligt mindst 4 uger forud
  • ACE-inhibitorer, angiotensin II-receptorantagonister, dihydropyridin calciumantagonister, alfa-receptor agonister, beta-blokkere og NSAID anbefales pauseret om muligt 2 uger forud
ReferenceintervalReferenceinterval (oppegående i mindst 30 minutter)
18 - 200 år:<1197 pmol/l

Referenceinterval (liggende i mindst 30 minutter)
18 - 200 år:<859 pmol/l
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 461 pmol/l: ±28% (95% konfidensinterval)
Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 2341 pmol/l: ±28% (95% konfidensinterval)

Analysemetodens linearitet over 3656 pmol/l er ikke kendt. Målte værdier over 3656 pmol/l er derfor behæftet med en ukendt usikkerhed.
Svartid1 uge
Måleområde102 - 182800 pmol/l
Kildebeskrivelse1. Primær hyperaldosteronisme (PHA) - Dansk Endokrinologisk Selskab (endocrinology.dk) (tilgået d.08-03-2023, revideret 2022)
2. Medicinsk kompendium, 19. udgave.
3. Adrenogenitalt syndrom - Lægehåndbogen på sundhed.dk (tilgået d.08/03-2023) 
4. Lyngbyes laboratoriemedicin, 2. udg. 2010 
AnalyseprincipCLIA
MåleprincipCLIA
ApparaturiSYS
Alternativt prøvematerialeIkke relavant
Minimum prøvemængde250 µl
SektionMulti 4
Lægefagligt ansvarligTina Parkner
AkkrediteretAkkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450
Metode indført01-02-2016
Senest opdateret22-05-2023