Analysedetaljer

NavnP-Brexpiprazol
AnalyseforkortelseBrexpip
NPU nr.NPU58969
PatientforberedelsePatienten skal være i steady-state og medicinfastende i mindst 12 timer inden blodprøvetagningen. Ved mistanke om forgiftning, tages prøven straks.
RørtypeRød 4
PrøvematerialeSerum
Prøvemængde0,9 mL
PrøvehåndteringPrøven kan henstilles i op til 10 timer ucentrifugeret i klimaskab ved 20°-22°C.
Prøven skal centrifugeres og afpipetteres indenfor 10 timer efter prøvetagning.
Hvis en centrifugeret og afpipetteret prøve ikke kan være fremme indenfor 24 timer efter prøvetagningstidspunktet, skal prøven fryses og sendes på tøris.
Indenfor RegionMidt kan en ucentrifugeret prøve sendes til lab med transportordning.
Kan sendes som rørpostJa
Holdbarhed Ucentrifugeret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC): 10 timer
I klimaskab (20-22°C): 10 timer
Centrifugeret og afpipetteret:
Ved stuetemperatur (20-25ºC): 24 timer
På køl (4-8ºC): 24 timer
EfterbestillingMulig, hvis prøven er indenfor ovenstående holdbarheder.
AnalysestedBlodprøver og Biokemi AUH
Telefon for yderligere info40465675
IndikationIndikation: Brexpiprazol er et 2. generations antipsykotikum, der anvendes ved skizofreni hos voksne.
Koncentrationsbestemmelse af P- Brexpiprazol kan være relevant for at sikre optimal dosis i forhold til klinisk effekt og tolerance. F.eks.
1. Ved ønske om monitorering af koncentrationen i forhold til terapeutisk interval.
2. Ved brug for diagnostisk hjælp ved særlige bivirkninger eller tegn på forgiftning.
3. Ved ønske om undersøgelse af kompliance.
4. Ved ønske om hjælp til dosisjustering hos særlige grupper (fx. ældre) eller i særlige situationer (fx. graviditet, lever- og eller nyresygdom, eller interagerende lægemidler).
Tolkning Farmakokinetik:
Maksimal plasmakoncentration ses efter 4 timer, og steady state efter 10-12 dage. Brexpiprazol metaboliseres i leveren af CYP2D6 og CYP3A4, med en plasmahalveringstid ca. 90 timer.
Plasma-niveauet er påvirkeligt af potente hæmmere/induktorer af CYP3A4 og CYP2D6, og af slow metabolizers (CYP2D6).

For yderligere detaljer, se www.promedicin.dk.

For info om interagerende lægemidler, se www.interaktionsdatabasen.dk.
Bemærkninger Terapeutisk interval: Det angivne terapeutiske interval er vejledende, dvs. at det dækker det koncentrationsområde, som ses hos de patienter, der behandles med de anbefalede (eller typiske) doser.
Terapeutisk interval92 - 323 nmol/L
TelefonsvarKoncentrationer > 647 nmol/L ringes ud, da de kan være toksiske.
AnalyseusikkerhedUsikkerhed på analyseresultatet, niveau 91 nmol/L: ± 30% (95% konfidensinterval)

Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 263 nmol/L: ± 30% (95% konfidensinterval)

Svartid2 uger
RådgivningVed lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage
Måleområde13 - 650 nmol/L
Kildebeskrivelse[1] Clinical Pharmacokinetics of Atypical Antipsychotics: An Update. M C Mauro, S Paletta, C D Pace et al. Clin Pharmacokinet (2018) 57:1493-1528.
[2] Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. C. Hiemke, N Bergemann, H W Clement et al. Pharmacopsychiatry.
AnalyseprincipHøjtryksvæskekromatografi (HPLC)
MåleprincipTandem massespektrometri
ApparaturLCMSMS
Minimum prøvemængde0,5 ml
SektionMulti S
Lægefagligt ansvarligElke Hoffmann-Lücke
AkkrediteretNej
Metode indført20-02-2024
Senest opdateret19-06-2024